Wydarzenia

Europejskie Forum Nowych Idei

1 października 2013

Oprócz Prezesa Macieja Adamkiewicza w panelu uczestniczyli: Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Peter Dröll – Dyrektor Departamentu Polityki Innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, Richard Doherty – Public Sector Services Leader, Europe Middle East & Africa (Deloitte), Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Joke A. van den Bandt-Stel – Stała Przedstawicielka w Brukseli, VNO-NCW (Holandia).

Debata prowadzona przez Redaktora Naczelnego dziennika Rzeczpospolita – Bogusława Chrabotę – koncentrowała się wokół zagadnień progów i barier innowacyjności oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Szukano odpowiedzi na pytanie, dlaczego Europa jest mniej innowacyjna niż USA i Japonia oraz jak przełożyć hasła o europejskiej innowacyjności na konkretne działania, jak również jak zmniejszyć różnice w innowacyjności poszczególnych krajów UE.

W trakcie debaty w różnych kontekstach poruszany był wątek współpracy na linii sektor prywatny – publiczny, która jest kluczowa dla rozwoju innowacji. Odnosząc się do partnerstwa publiczno-prywatnego na gruncie polskim, Maciej Adamkiewicz powiedział, że należy myśleć o nim w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym i angażować administrację na wszystkich szczeblach procesu. – Należy rozmawiać nie tylko o sprawach bieżących, ale też takich, które mogą wydarzyć się w perspektywie najbliższych lat. Trzeba umieć przewidywać szanse i zagrożeniapodsumował Maciej Adamkiewicz.

***

Europejskie Forum Nowych Idei 2013 to międzynarodowe forum dyskusyjne środowisk biznesowych na temat miejsca i przyszłości Europy. Organizatorem wydarzenia była Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i  międzynarodowymi firmami i instytucjami.

Nowsze
Wydarzenia
17 października 2013
Starsze
Wydarzenia
24 września 2013