Wydarzenia

Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi

9 listopada 2012

W licznych panelach i debatach wzięli udział przedstawiciele Grupy Adamed. W trakcie dwóch dni zaplanowano wiele debat dotyczących zagadnień związanych z biotechnologią, farmacją i medycyną. Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Adamed wygłosił wykład wprowadzający, dotyczący raportu „Go Global – Polish Pharma”. – Polski przemysł farmaceutyczno-medyczny ma ogromny potencjał, który nie do końca jest wykorzystany, mimo tego, iż jest najbardziej innowacyjną gałęzią przemysłu. Aby był on konkurencyjny na międzynarodowych rynkach, niezbędne jest opracowanie długoterminowej strategii dla rozwoju tej branży. Konieczne jest określenie – zarówno przez naukę, przemysł i administrację – wspólnych celów, które będą gwarantem sukcesu globalizacji i przewagi konkurencyjnej polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego.

Wśród zaproszonych gości i panelistów obecni byli również przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Łódzkiej, klastrów zajmujących się działalnością w zakresie medycyny i biotechnologii, przedstawiciele władz regionu oraz przedsiębiorcy.

Drugiego dnia Forum przedstawiciele Grupy Adamed wzięli udział w dyskusji dotyczącej wspierania badań naukowych i innowacji przez fundusze unijne oraz programy branżowe. Maciej Adamkiewicz, Prezes Grupy Adamed: Przy realizacji projektów innowacyjnych korzystamy ze wsparcia finansowego w ramach różnych inicjatyw unijnych. Należy jednak pamiętać, że realizacja naszych działań nie byłaby możliwa bez odpowiedniego poziomu know-how oraz profesjonalizmu naszych naukowców.