Wydarzenia

Ekspert Grupy Adamed na konferencji Bezpieczna Farmakoterapia

19 listopada 2016

W Grupie Adamed szukamy medycznych rozwiązań problemu w ramach tzw. Platformy 5-HT6 plus – osiągnięcia prowadzonych przez nas prac zaprezentował w listopadzie na konferencji Bezpieczna Farmakoterapia kierownik programu 5-HT6 plus dr hab. Marcin Kołaczkowski.

Dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski jest zatrudniony w Grupie Adamed na stanowisku Wiodącego Naukowca, a jednocześnie na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pełni funkcję Prodziekana ds. Strategii i Rozwoju. W czasie odbywającej się w Krakowie konferencji lekarsko-farmaceutycznej dr Kołaczkowski wygłosił wykład „Otępienie – możliwości leczenia zaburzeń kognitywnych i niekognitywnych”.

Spotkanie było znakomitą okazją do prezentacji wyników badań prowadzonych w ramach projektu 5-HT6 plus oraz podkreślania obopólnych korzyści naukowych, które czerpią ze współpracy Grupa Adamed oraz Collegium Medicium UJ.

Celem prac badawczych prowadzonych w ramach platformy neuropsychiatrycznej jest opracowanie innowacyjnych kandydatów na leki do terapii behawioralnych i psychologicznych symptomów demencji (BPSD). W związku ze starzeniem się społeczeństwa problem ten narasta. Najczęstszymi formami demencji są: otępienie w chorobie Alzheimera, otępienie naczyniowe oraz otępienia towarzyszące innym chorobom, takim jak: choroba Huntingtona, Parkinsona, Creutzfelda-Jakoba, czy Picka. Wszystkie je charakteryzuje stopniowa utrata funkcji poznawczych.

Pomimo ogromniej potrzeby medycznej, poszukiwanie leków przeciw BPSD znajduje się poza głównym nurtem badawczym wiodących firm farmaceutycznych i laboratoriów akademickich. Nasi kandydaci na nowe leki przeciw BPSD rozwijane są w ramach tzw. „Platformy 5-HT6 plus”, czyli grupy programów badawczych, mających na celu opracowanie ligandów wielofunkcyjnych, których wspólną cechą jest blokada receptora serotoninowego typu 5-HT6. Blokada tego receptora została powiązana z wywoływaniem istotnych efektów prokognitywnych (poprawiających pamięć i inne funkcje poznawcze) zarówno w testach na zwierzętach jak i badaniach klinicznych.

Inne badania przedkliniczne, w tym prowadzone przez naukowców będących członkami naszego zespołu, udowodniły też efekty przeciwdepresyjne i przeciwlękowe antagonistów receptora 5-HT6. Opracowywane przez nas ligandy wielofunkcyjne nie tylko blokują receptor 5-HT6, ale również oddziałują jeszcze na jeden lub więcej innych celów biologicznych, jednakże tylko takich, które mogą zapewnić synergię w efekcie terapeutycznym.

Badania prowadzone są w ścisłej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, takimi jak Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ich wynikiem jest dotychczas 5 międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz liczne publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.