Rozwój i innowacje

Badają i rozwijają – Puls Biznesu o Grupie Adamed

30 maja 2014

Krzysztof Kurowski przedstawił prowadzone w Grupie Adamed projekty nad innowacyjnymi terapiami. Jak mówił: – Początkowo nasza działalność R&D koncentrowała się na prowadzeniu badań nad molekułami dotychczas znanymi, wytwarzanymi w oparciu o inną drogę syntezy, czy formulacji. Jednak od kilku lat nasz dział badawczo – rozwojowy pracuje nad poszukiwaniem od podstaw innowacyjnych molekuł w dwóch obszarach terapeutycznych – onkologii oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego. Krzysztof Kurowski, odniósł się także do aktualnego trendu wzrostu znaczenia leków biopodobnych. Jego zdaniem, leki biopodobne zyskują znaczenie, co wiąże się m.in. ze spadkiem rejestracji nowych molekuł i postępującym zjawiskiem tzw. klifu patentowego, skutkującym zakończeniem ochrony patentowej najważniejszych blockbusterów (leków oryginalnych).

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
4 czerwca 2014
Starsze
Rozwój i innowacje
30 maja 2014