Wydarzenia

Adamed wziął udział w debacie "Split payment - mechanizm podzielonej płatności - główne założenia oraz konsekwencje wdrożenia"

18 lipca 2018

Split payment inaczej mechanizm podzielonej płatności faktur VAT ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Mechanizm zakłada ochronę m.in. przed wyłudzającymi VAT przedsiębiorcami oraz zwiększenie dochodów budżetu państwa. W praktyce mechanizm będzie powodował, że przy płatności elektronicznymi środkami będzie następował podział kwoty brutto na dwa strumienie - kwota netto będzie wypłacona na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, natomiast kwota podatku zostanie przekazana bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy, tzw. rachunek VAT.

Adamed podczas debaty reprezentowała Monika Seferynowicz, Kierownik Departamentu Zarządzania Płynnością, która wraz z innymi ekspertami prowadziła dyskusję na temat podzielonej płatności, skupiając się na różnorodnych aspektach stosowania nowego rozwiązania przez przedsiębiorców.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Konfederacji Lewiatan oraz Deloitte. Debatę poprowadził Krzysztof Janoś, redaktor portalu money.pl grupy Wirtualna Polska.

W trakcie spotkania, Monika Seferynowicz zwróciła uwagę na istotną kwestię, jaką są obawy przedsiębiorców w związku ze stosowaniem split payment. Jak wyjaśniła istotne, by przed wdrożeniem rozwiązania podzielonej płatności właściciele firm sumiennie przeanalizowali swoją sytuację finansową. Poprawne zrozumienie, jak korzystać z metody podzielonej płatności VAT, pozwoli uniknąć wielu wątpliwości, które mogą pojawić się po 1 lipca br. czyli w momencie wejścia
w życie nowej ustawy Ministerstwa Finansów.

Transmisja z debaty dostępna jest na stronie internetowej: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/debata-live-split-payment---mechanizm,127,0,2409855.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss.