Wydarzenia

Adamed w Krynicy

6 września 2019

W erze globalizacji o przewagach konkurencyjnych gospodarek decyduje skuteczna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. Zwłaszcza krajowi producenci leków potrzebują systemowych mechanizmów wsparcia rozwoju innowacji, by mieć szansę konkurować z globalnymi graczami.

– Rodzime przedsiębiorstwa, by się rozwijać i konkurować na rynkach międzynarodowych, potrzebują dyplomacji ekonomicznej, a także silnej pozycji na rynku macierzystym, budowanej m.in. dzięki instrumentom takim jak Refundacyjny Tryb Rozwojowy – mówiła Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, podczas panelu dotyczącego ekspansji zagranicznej polskich firm. 

W oczekiwaniu na RTR

RTR, czyli mechanizm systemowego wsparcia dla polskich producentów leków, był także tematem innego panelu podczas X Forum Ochrony Zdrowia, w którym wzięła udział Katarzyna Dubno. 

– Refundacyjny Tryb Rozwojowy musi zawierać ocenę tego, kto jest partnerem polskiej gospodarki. Podstawowe kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę to produkcja w Polsce, nakłady na badania i rozwój, podatki, zatrudnienie i eksport – mówiła Katarzyna Dubno. 

O CSR i młodych liderach innowacji

Martyna Strupczewska, Kierownik ds. CSR w Adamedzie, była gościem dwóch paneli na tegorocznym Forum. Podczas debaty pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – czy się opłaca” podkreślała, że coraz więcej firm w Polsce włącza CSR do strategii organizacji, co w Adamedzie nastąpiło już kilka lat temu. 

Drugi panel z jej udziałem, ramach XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, dotyczył zaangażowania młodego pokolenia w rozwój innowacyjnej i różnorodnej Europy. Martyna Strupczewska miała okazję mówić m.in. o programie ADAMED SmartUP, wspierającym młode talenty naukowe. 10 września w Warszawie odbędzie się Gala Finałowa 5. edycji programu.

– Ze względu na to, że działamy w branży, która jest oparta na nauce i innowacyjności, program ADAMED SmartUP skierowaliśmy do młodych, zdolnych osób, które interesują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Jego celem jest wspieranie najbardziej utalentowanych z nich – mówiła Martyna Strupczewska.

Strefa Badań Krajowych Producentów Leków

Podczas Forum Ekonomicznego, Krajowi Producenci Leków zorganizowali bezpłatne badania profilaktyczne dla uczestników wydarzenia. Każdy, kto odwiedził Strefę Zdrowia w Domu Forum mógł skorzystać z diagnostyki cukrzycy oraz chorób układu krążenia i serca, skonsultować się z kardiologiem, wykonać badanie USG piersi, tarczycy i jamy brzusznej oraz zbadać poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego.