CSR

Adamed sponsorem Nagrody Narodowego Centrum Nauki

10 października 2019

Ideą nagrody Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie najwybitniejszych uczonych do 40. roku życia, którzy prowadzą badania na polu badań podstawowych w polskich jednostkach naukowych. Granty finansowe w wysokości 50 tys. zł otrzymują przedstawiciele trzech obszarów badawczych:

  • nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
  • nauk o życiu
  • nauk ścisłych i technicznych.

W obszarze wspieranym przez Adamed nagrodę przyznano dr Romanowi Szczęsnemu z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który został doceniony za odkrycie mechanizmu degradacji mitochondrialnego RNA w komórkach ludzkich, wskazującego na rolę mitochondriów w regulacji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Przedmiotem zainteresowań naukowych dr. Szczęsnego są mechanizmy kontrolujące jakość, ilość oraz obróbkę RNA powstałego w wyniku transkrypcji genomu mitochondrialnego i jądrowego u człowieka. Przełomowe badania, za które został wyróżniony, rozszerzają dotychczasowy repertuar wpływu mitochondriów na funkcjonowanie i losy komórki.

W naukach ścisłych i technicznych nagrodę otrzymał dr hab. Dawid Pinkowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce został dr hab. Michał Wierzchoń z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Kandydatów do Nagrody NCN wskazują naukowcy, m.in. byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, laureaci nagrody z poprzednich lat, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez Radę i dyrektora NCN. W tej edycji do zgłaszania kandydatów uprawnionych było 530 osób. Nominowano 51 naukowców, spośród których w drugim etapie wyłonionych zostało sześciu finalistów, po dwóch w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór laureatów należał do Kapituły Nagrody NCN złożonej z przedstawicieli Centrum i fundatorów Nagrody.

 

Nowsze
Wydarzenia
10 października 2019
Starsze
Wydarzenia
8 października 2019