Wydarzenia

Adamed na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

6 września 2018

5 września dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz uczestniczyła w panelu „Medycyna jako część gospodarki nastawionej na rozwój” wraz z Ministrem Zdrowia prof. dr hab. med. Łukaszem Szumowskim.

Znaczenie branży farmaceutycznej zostało dostrzeżone w rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, która uznała ochronę zdrowia za jedną z kluczowych dziedzin innowacyjnej gospodarki, podkreślając znaczenie rozwoju prac badawczo-rozwojowych. Napotykamy jednak wciąż bariery rozwojowe. Spadek rentowności spowodowany jest wzrostem kosztów przy jednoczesnej presji na obniżki.

Chcąc realizować inwestycje w badania i rozwój, które w branży farmaceutycznej są bardzo kosztowne i długofalowe, konieczne są ulgi podatkowe i specjalne zachęty np. Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR), czyli premiowanie producentów leków przyczyniających się do rozwoju polskiej gospodarki. W tym celu niezbędny jest dialog pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Finansów – powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz.

Katarzyna Dubno uczestniczyła natomiast w panelu zorganizowanym przez Senat RP, poświęconym rozwojowi polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz idei promocji Polski na świecie. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował za pracę w zakresie tworzenia i promocji marki „Polska”. – Nasza firma jest jednym z ambasadorów Polski na świecie. Nasze leki wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi, europejskimi standardami są gwarantami  najwyższej jakości – powiedziała Katarzyna Dubno.

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
14 września 2018
Starsze
Nagrody i wyróżnienia
5 września 2018