Wydarzenia

Adamed na XXIII Forum Ekonomicznym

10 września 2013

Prezes Maciej Adamkiewicz i prelegenci z innych krajów europejskich, wśród nich: Kamil Blazek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Stowarzyszenia na Rzecz Inwestycji Zagranicznych (Czechy), Gerd Harms, Doradca Zarządu ENCON Europe (Niemcy), Elena Bogdanowa, Dyrektor Instytutu Międzynarodowego Biznesu i Prawa (Rosja) oraz Michał Turczyk, Dyrektor R&D and Government Incentives Deloitte dyskutowali nad kwestiami związanymi z obszarem badawczo-rozwojowym. W trakcie panelu poruszone zostały zagadnienia takie jak: czy R&D traktować należy jako koszt czy inwestycję oraz jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o strategię innowacyjności, jak również jak stosować otwarty model innowacji.

W pierwszej części debaty paneliści podzielili się opiniami na temat funkcjonowania obszaru R&D w różnych krajach. – "Przyglądając się działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, trzeba wziąć pod uwagę aspekt historyczny. Zapoczątkowana ponad 20 lat temu wolność gospodarcza przyniosła nam świadomość przewagi konkurencyjnej. Obecnie mamy w Polsce kompetentną kadrę menadżerską dysponującą odpowiednią wiedzą umożliwiającą zarządzanie procesem badawczo-rozwojowym. Mamy też pasjonatów aktywnie działających w tym obszarze. Wszystko to tworzy korzystny klimat do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej”powiedział Maciej Adamkiewicz.

Odnosząc się do poruszonych w drugiej części debaty kwestii współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, Maciej Adamkiewicz zaznaczył, że w  Polsce wypracowane zostały modele współpracy podobne do niemieckich, gdzie rolą partnera biznesowego jest przede wszystkim koordynacja procesu. – Formy współpracy z uczelniami uległy w ostatnim czasie zacieśnieniu. Warto odnotować również fakt, że zdecydowanie przyspieszyły procesy decyzyjne podczas gdy kiedyś czas potrzebny na zawiązanie konsorcjum z uczelniami wynosił dwa lata, teraz skrócił się do dwóch miesięcy. To olbrzymia korzyść dla wszystkich stron zaangażowanych w procespowiedział Maciej Adamkiewicz, nawiązując do prowadzonych przez Grupę Adamed projektów R&D przy współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Są to m.in. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński oraz Akademia Medyczna w Gdańsku. Łącznie Grupa Adamed współpracuje obecnie z 17 uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz firmami biotechnologicznymi. W realizację projektów firmy zaangażowanych jest kilkuset pracowników naukowych.

***

Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane cyklicznie od 1991 roku, jest uznanym wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską, a krajami sąsiadującymi. Grupa Adamed była partnerem XXIII Forum Ekonomicznego oraz odbywającego się w jego ramach Forum Ochrony Zdrowia.