CSR

„Adamed dla Seniora” na Dniu Warszawskich UTW

11 czerwca 2019

Organizatorem wydarzenia było Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Firma Adamed już po raz trzeci aktywnie uczestniczyła w Pikniku UTW i przygotowała specjalną strefę dla Seniorów.

Podczas wydarzenia w przestrzeni programu „Adamed dla Seniora”, wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji, badań wskaźnika kostka ramię, spirometrii, pomiaru ciśnienia oraz skontrolować poziom glukozy. Strefa badań cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Seniorów, którzy podkreślali znaczenia działań prozdrowotnych, realizowanych w ramach programów społecznych. Na terenie pikniku UTW wszyscy chętni mogli także skorzystać z bezpłatnych zajęć nordic walking, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów, które także zapewniła firma Adamed.

Tego dnia Adamed zainaugurował również ogólnopolski konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą one zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Szczegóły związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej: www.adameddlaseniora.pl/konkurs