Wydarzenia

Strategiczne partnerstwo Adamed Pharma z Organon we Włoszech

8 listopada 2023

Włoskie przedstawicielstwo Adamed Pharma, wzmacniając swoją pozycję na rynku włoskim, podpisało umowę marketingowo-dystrybucyjną z firmą Organon Italia.

To strategiczne partnerstwo zapewnia produktom Adamed jeszcze lepsze dotarcie do lekarzy i pacjentów we Włoszech, ugruntowując obecność marki na tym rynku.

Siedem produktów pod marką Adamed uzupełni portfel Organon w zakresie leków na choroby przewlekłe, w szczególności choroby układu krążenia, które wciąż stanowią główną przyczynę śmiertelności we Włoszech. Misja Adamed, którą jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny, w tym m.in. walka z chorobami przewlekłymi, będzie tym samym jeszcze silniej zaadresowana we Włoszech.

Współpraca Adamed z Organon Italia jest kolejnym kamieniem milowym w procesie budowania pozycji Adamed na rynkach międzynarodowych, będącym elementem strategii internacjonalizacji firmy.