Wydarzenia

„Przestrzeganie zaleceń lekarskich kluczem do sukcesu terapii” – pod takim hasłem odbyła się debata w Sewilli zorganizowana we współpracy z hiszpańskim przedstawicielstwem Adamed i Parlamentem Andaluzji

31 lipca 2023

Po ubiegłorocznej, cieszącej się dużym zainteresowaniem debacie, Adamed działając przez swoje przedstawicielstwo w Hiszpanii – Adamed Laboratorios – ponownie podjął się rozmów o zdrowiu organizując serię debat we współpracy z parlamentami regionów autonomicznych. Pierwsza w tym roku debata „Przestrzeganie zaleceń lekarskich kluczem do sukcesu terapii” odbyła się w Sewilli. Eksperci ochrony zdrowia, lekarze różnych specjalizacji oraz politycy podkreślali znaczenie przestrzegania zaleceń lekarskich, jako jednego z kluczowych czynników sukcesu w osiągnięciu pozytywnych wyników leczenia.

Wydarzenie, zorganizowane przez Adamed, zostało zainaugurowane przez Jesúsa Aguirre Muñoza, Przewodniczącego Parlamentu Andaluzji oraz Francisca Javiera Domingo, Bussines Unit Manager ds. CNS z Adamed Laboratorios. W debacie wzięli udział zarówno politycy reprezentujący różne ugrupowania, jak i wiodący eksperci ochrony zdrowia specjalizujący się w różnych obszarach terapeutycznych.

Wyzwanie w skali globalnej

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich jest masowym zjawiskiem na całym świecie. Jako kryterium zastosowania się do nich zakłada się przyjęcie co najmniej 80% zalecanych dawek leków. Jak pokazują badania, w przypadku chorób przewlekłych poziom ten wynosi zaledwie 50%. Tym samym aż co drugi pacjent nie leczy się w sposób prawidłowy. W leczeniu krótkotrwałym statystyki są nieco lepsze - 38% pacjentów nie stosuje się do zaleceń.[1]

Dlatego Adamed, działając poprzez swoje przedstawicielstwo, stworzył przestrzeń do debaty i wymiany doświadczeń w mierzeniu się z tym wyzwaniem. Wszyscy jednogłośnie przyznali, że konieczne jest promowanie wspólnych inicjatyw, takich jak ta debata, mających na celu osiągnięcie lepszej współpracy pacjenta z lekarzem.

D. Jesús Aguirre Muñoz, Przewodniczący Parlamentu Andaluzji, podkreślił podczas otwarcia wydarzenia:

Podejście do przestrzegania zaleceń lekarskich, zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i politycznego, na poziomie zdrowotnym i ekonomicznym, jest niezwykle ważną kwestią, która niepokoi i dotyczy nas wszystkich. Stopień, w jakim pacjent odczuwa empatię do swojego lekarza, wpływa na przestrzeganie wskazań dotyczących leczenia.

Francisco Javier Domingoz Adamed Laboratorios podkreślił natomiast:

 Właściwe przyjmowanie leków jest niezbędne do osiągnięcia zadowalającej odpowiedzi klinicznej w leczeniu każdej choroby. Jego celem jest poprawa jakości życia i uniknięcie niechcianych konsekwencji takich jak chronizacja, nieprawidłowe samoleczenie, zużywanie zasobów lekowych i nawroty choroby.

Podobne stanowisko wyraził Víctor Millán, Bussines Unit Manager ds. Kardiologii Adamed Laboratorios, który dodał:

Kliniczna wizja znaczenia przestrzegania zaleceń lekarskich niewątpliwie musi pokrywać się z wizją instytucjonalną - proponującą takie działania, które poprawią przestrzeganie zaleceń przez pacjentów.

Jak podsumował D. Diego Vargas, Dyrektor Zarządzający Andaluzyjskiej Służby Zdrowia:

Rozwiązanie problemu nieprzestrzegania zaleceń lekarskich jest jednym z priorytetów pracy Andaluzyjskiej Służby Zdrowia. Jest ona wysoce zaangażowana w opracowanie i wdrażanie scentralizowanych strategii definiujących działania pracowników ochrony zdrowia w tym zakresie, razem z działaniami edukacyjnymi dla obywateli i szkoleniami dla pracowników ochrony zdrowia zajmującymi się przepisywaniem pacjentom leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego.

Debaty o zdrowiu

Serię hiszpańskich debat o zdrowiu Adamed zapoczątkował w zeszłym roku. Wtedy to w Madrycie odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne i samobójstwa: problemy naszego społeczeństwa”. W konferencji uczestniczyli kluczowi decydenci oraz członkowie Hiszpańskiej Agencji ds. Leków i Produktów Leczniczych. Wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu mediów, które dzięki licznym relacjom z wydarzenia zwiększyły świadomość społeczeństwa o tym poważnym problemie.

W odpowiedzi na wyzwania zdrowotne w Hiszpanii, w tym roku Adamed zorganizuje cztery debaty, tworząc ekspertom przestrzeń do wymiany doświadczeń i poruszenia najważniejszych kwestii w tym zakresie. Po inauguracyjnej debacie w Sewilli, kolejne odbędą się w Madrycie, Galicji i Katalonii.

 


[1] Winnicki M., Basiński K., Szyndler A., Chrostowska M., Narkiewicz K., Jak poprawić stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych i jakość współpracy lekarz–pacjent?, „Choroby serca i naczyń 2016”, tom 13, nr 3, s. 195