Wydarzenia

Adamed dla Seniora partnerem V Kongresu Gospodarki Senioralnej

25 listopada 2021

W dniach 24-25 listopada br. pod patronatem programu społecznego Adamed dla Seniora, odbył się V Kongres Gospodarki Senioralnej zorganizowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem „Różnorodność wieku – dialog pokoleń”. Podczas debat, eksperci poruszali ważne tematy, takie jak dostosowanie otoczenia oraz działań systemowych wspierających aktywne i zdrowe starzenie się pokolenia silver.

Proces starzenia dotyka każdego, zjawisko dyskryminacji z uwagi na wiek, jest powszechne zarówno na rynku konsumenckim, jak i na rynku pracy. Obecnie w Polsce jest ponad 14 milionów osób w wieku 50+. Zauważyć należy, iż dziś żyjemy ponad dwadzieścia lat dłużej niż w latach pięćdziesiątych, przy zachowaniu takiego samego wieku emerytalnego. Oznacza to, że statystyczna Polka i statystyczny Polak – na emeryturze spędzi dwie dekady swojego życia. Dobre i długie życie seniorów, polegać powinno zatem na zbudowaniu trzech zasobów: zdrowia, relacji społecznych i finansów. Kluczowymi rozwiązaniami, szczególnie w czasie pandemii, wydaje się także solidarność i odpowiedzialność pokoleń.

W pierwszym dniu Kongresu debatę „Aktywny styl długiego życia - zdrowie, profilaktyka i finanse”, prowadziła ekspertka Larysa Żuchowska, Kierownik ds. programów społecznych Adamed Pharma S.A.  Dyskusja toczyła się wokół zagadnień zdrowego stylu życia, uczestnictwa w życiu społecznym oraz możliwości i warunków sprzyjających aktywnemu starzeniu się. 

„Starość zaczyna się już w dzieciństwie, czyli już wtedy należy zadbać o trzy elementy: odpowiednie żywienie, styl życia i aktywność fizyczną” - powiedział jeden z uczestników debaty prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii WUM.

Jak wynika z opracowania omawianego podczas panelu pt: "Badania o życiu i zdrowiu Polaków", przeprowadzonego w lipcu 2021 r. na zlecenie PZU Życie - dla 78% Polaków długie życie jest wartością, tylko wtedy, kiedy senior może cieszyć się samodzielnością. Tymczasem, co piąty Polak nie robi badań profilaktycznych w ogóle. Tylko połowa przestrzega prawidłowej diety, a co czwarty uprawia sport więcej niż dwie godziny w tygodniu. Jednocześnie z kompendium wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej pt.: „Masz wpływ na swoje życie” - słuchacze dyskusji dowiedzieli się, że Polacy są gotowi zmienić złe przyzwyczajenia w sferze profilaktyki zdrowotnej.

W trakcie dwóch dni spotkań online eksperci z Polski, Francji, Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii i Rosji dzielili się wiedzą oraz poszukiwali odpowiedzi na wyzwania związane z starzeniem się społeczeństwa oraz możliwych sposób wsparcia pokolenie silver.