Správy

Ozbrojený konflikt na Ukrajine trvá už rok, my však stále neprestávame pomáhať

Rok od začiatku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine je stále potrebná pomoc, angažovanosť a podpora v oblastiach, kde prebiehajú vojenské akcie. V uplynulom roku si spoločnosť Adamed Pharma stanovila ako prioritu v oblasti pomoci v súvislosti s vojnou na Ukrajine zabezpečenie dodávok liekov.
23 Február 2023
Správy

Adamed Pharma zvyšuje výrobnú kapacitu v Pabianiciach

V Pabianiciach sa rozširuje jedno z najmodernejších farmaceutických výrobných a logistických centier v Poľsku. Vďaka tejto investícii farmaceutická a biotechnologická spoločnosť Adamed Pharma S.A. zvýši bezpečnosť liekov užívaných poľskými pacientmi.
19 Máj 2022
Správy

Spoločnosť Adamed Pharma naďalej pomáha Ukrajine

Aktuálnou prioritou aktivít spoločnosti Adamed Pharma v oblasti pomoci v súvislosti s vojnou na Ukrajine je zabezpečenie dodávok liekov. Spoločnosť Adamed Pharma doteraz vyčlenila viac ako 1,2 mil. EUR na pomoc pre Ukrajinu, vrátane liekov a zdravotníckeho materiálu. Spoločnosť sa zároveň po celý čas zameriava na zabezpečenie dostupnosti liekov v Poľsku.
31 Marec 2022
Správy

#standwithukraine

Posledné dni opäť raz ukázali, že „rodina Adamed“ nie je len slogan a tiež ako spoločnosť Adamed Pharma v skutočnosti funguje. Vo chvíľach ťažkých skúšok vždy spájame svoje sily a robíme absolútne všetko pre to, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú.
28 Február 2022
Udalosti

Globálne výzvy súvisiace s pandémiou COVID-19 na 2. medzinárodnej konferencii spoločnosti Adamed

Poraziť vírus SARS-CoV2 a ukončiť pandémiu COVID-19 je najdôležitejšou globálnou výzvou, ktorej už vyše roka čelí celosvetový systém zdravotnej starostlivosti. V dňoch 22. – 23. apríla 2021 sa niekoľko tisíc odborníkov z celého sveta zúčastní 2. ročníka medzinárodnej konferencie spoločnosti Adamed s názvom „Ďalší rok pandémie a nové výzvy v sektore zdravotníctva“.
20 Apríl 2021
Udalosti

Medzinárodná konferencia spoločnosti Adamed

Takmer 6,5 tisíc účastníkov a prednášajúcich z deviatich krajín Európy a Ázie sa zúčastnilo na 1. medzinárodnej konferencii spoločnosti Adamed s názvom „Svetová medicína v každodennej praxi. COVID-19 – súčasný stav vedeckých poznatkov a klinické dôsledky v lekárskej praxi“, ktorá sa konala 3. – 4. decembra 2020.

14 December 2020