Udalosti

Globálne výzvy súvisiace s pandémiou COVID-19 na 2. medzinárodnej konferencii spoločnosti Adamed

Poraziť vírus SARS-CoV2 a ukončiť pandémiu COVID-19 je najdôležitejšou globálnou výzvou, ktorej už vyše roka čelí celosvetový systém zdravotnej starostlivosti. V dňoch 22. – 23. apríla 2021 sa niekoľko tisíc odborníkov z celého sveta zúčastní 2. ročníka medzinárodnej konferencie spoločnosti Adamed s názvom „Ďalší rok pandémie a nové výzvy v sektore zdravotníctva“.
20 Apríl 2021
Udalosti

Medzinárodná konferencia spoločnosti Adamed

Takmer 6,5 tisíc účastníkov a prednášajúcich z deviatich krajín Európy a Ázie sa zúčastnilo na 1. medzinárodnej konferencii spoločnosti Adamed s názvom „Svetová medicína v každodennej praxi. COVID-19 – súčasný stav vedeckých poznatkov a klinické dôsledky v lekárskej praxi“, ktorá sa konala 3. – 4. decembra 2020.

14 December 2020