Misia a hodnoty

Reagujeme na kľúčové výzvy modernej medicíny

Hľadáme inovatívne terapie, uskutočňujeme výskum originálnych liekov a vyvíjame lieky s pridanou hodnotou.
 

Otvorenosť a inovatívnosť

Aktívne hľadáme nové neštandardné riešenia zamerané na zvyšovanie hodnoty a zdôraznenie výnimočnosti našej organizácie. Sme pripravení prijímať výzvy a hľadať neštandardné riešenia. Snažíme sa ich realizovať s cieľom vytvoriť konkurenčnú prevahu našej firmy.

Kvalita
Neustále zdokonaľujeme svoje znalosti a schopnosti. Dbáme na každý detail práce v našej organizácii, všetky kroky vykonávame svedomito a usilovne. Pracujeme v súlade s prijatými štandardmi.

Vzájomný rešpekt
Sme empatickí a snažíme sa chápať rôzne uhly pohľadu. Všímame si emócie druhých a reagujeme na ne vhodným a zodpovedným spôsobom. Vieme počúvať druhých, vážime si ich a sme k nim pozorní. Poskytujeme si vzájomnú spätnú väzbu.

Prevádzková dokonalosť
Hodnoty organizácie budujeme efektívnym a včasným realizovaním úloh. Sme zodpovední za prijaté rozhodnutia a úkony. Neustále zdokonaľujeme existujúce firemné procesy aj vlastné schopnosti.

Flexibilita a rýchlosť konania
Sme schopní rýchlo riešiť úlohy, analyzovať situácie, prijímať rýchle rozhodnutia a niesť za ne plnú zodpovednosť. Akceptujeme zmeny a všímame si možnosti, ktoré z nich vyplývajú. Sme schopní modifikovať priority.

Adamed pre Rodinu


Spoznajte rodinu Adameda lepšiePrečítajte si viac