Vývoj liekov s pridanou hodnotou

Zdokonaľujeme existujúcu liečbu

Na realizácii výskumných a vývojových projektov v Adamede sa podieľajú tieto oddelenia: oddelenie riadenia projektov, predformulácie, analýzy, formulácie a technológie, organickej syntézy a oddelenie registrácie a bezpečnosti farmakoterapie, ako aj oddelenie klinického vývoja.

Začiatkom roku 2018 začal Adamed realizovať projekty v novej oblasti pilotnej výroby R&D (Pilot Plant). V moderných výskumných laboratóriách pracujú kvalifikovaní, skúsení špecialisti s komplexnými znalosťami z oblasti chémie, farmácie a biotechnológie, väčšina s vedeckým titulom doktora. Tím, ktorý je zameraný na neustály vývoj a zdokonaľovanie, dosahuje úspechy realizáciou mnohých zložitých projektov s pridanou hodnotou.