Vedenie spoločnosti

Paweł
Roszczyk

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Výkonný riaditeľ

Je absolventom Varšavskej ekonomickej školy, Fakulty zahraničného obchodu, kde získal magisterský titul v odbore ekonomických vied, a Národnej Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve – Inštitútu ekonomiky a obchodného práva. Pred príchodom do spoločnosti Adamed pôsobil vo viacerých finančných inštitúciách. V rokoch 1997 – 2008 pracoval v spoločnosti

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., kde pôsobil na rôznych pozíciách od analytika, cez projektového manažéra v tíme pre prípravu emisií, vedúceho tímu pre prípravu emisií, až po riaditeľa divízie kapitálových trhov.

Od roku 2008 pracoval v spoločnosti UniCredit CAIB Poland S.A., najskôr ako výkonný riaditeľ divízie investičného bankovníctva v oblasti kapitálových trhov a investičného bankovníctva (Markets & Investment Banking), neskôr ako výkonný riaditeľ divízie investičného bankovníctva v oblasti podnikového a investičného bankovníctva skupiny UniCredit (Corporate & Investement Banking).

Pracoval pre akcionárov a vedenie popredných spoločností vo svojich odvetviach vrátane spoločností: Netia, Globe Trade Center, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec či Adamed. Poskytoval poradenstvo v súvislosti s procesmi privatizácie napríklad pre Bank Pekao, Varšavskú burzu cenných papierov, spoločnosti Tauron Polska Energia a Polska Grupa Energetyczna.

V spoločnosti Adamed Pharma pôsobí ako výkonný riaditeľ od roku 2012. Je spoluzodpovedný za rozvoj stratégie a dohľad nad jej implementáciou, dohľad nad kľúčovými projektmi a účasť na prijímaní strategických investičných rozhodnutí a ich financovanie.

 

Tomasz
Krzak

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Personálny riaditeľh

Ukončil prestížny program Senior Executive Programme zameraný na členov predstavenstva na London Business School. Znalosti v oblasti ľudských zdrojov získal počas postgraduálneho štúdia na Varšavskej ekonomickej škole. Je taktiež absolventom Jagelovskej univerzity v Krakove v odbore žurnalistika a držiteľom magisterského titulu v odbore právo na

Sliezskej univerzite.

Má viac ako 18 rokov odbornej praxe v oblasti riadenia ľudských zdrojov, získanej v poľských a medzinárodných organizáciách. Bol zodpovedný napríklad za Poľsko, východoeurópske trhy, ako aj pobaltské štáty. Svoju profesionálnu kariéru v oblasti personalistiky začal v spoločnosti Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, kde v roku 2003 uviedol túto spoločnosť v spolupráci so správnou radou na Burzu cenných papierov (GPW).

V rokoch 2005 až 2011 bol ako personálny riaditeľ zodpovedný za riadenie procesu zmien a vzťahy s partnerskou spoločnosťou v medzinárodnom farmaceutickom koncerne Fresenius Kabi. Potom až do roku 2013 pracoval v skupine L´OREAL na pozícii personálneho riaditeľa.

V spoločnosti Adamed Pharma plní od začiatku roka 2014 funkciu manažéra pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Už niekoľko rokov vytvára stratégiu rozvoja Adamed, podieľa sa na vývoji globálnych strategických a operatívnych plánov v rámci svojho odboru. Úspešne buduje pútavé pracovné prostredie a vytvára organizačnú kultúru založenú na hodnotách spoločnosti a mentalite zakladateľa. Zodpovedá za vytvorenie a implementáciu transparentných procesov pokrývajúcich všetky kľúčové činnosti organizácie.

Od januára 2017 je členom predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.

 

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

 

Členka predstavenstva
Adamed Pharma S.A.,
Riaditeľka pre obchodné operácie a rozvoj biznisu

Absolventka Farmaceutickej fakulty Collegium Medicum Jagelovskej univerzity s 1. stupňom špecializácie „farmaceut v odbore lekárenstvo“. Vo farmaceutickom priemysle pracuje viac ako 15 rokov. Pracovala pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou originálnych aj generických liekov (Servier, Ipsen, Adamed, Egis), pôsobila v oblasti predaja,

operačného marketingu či rozvoja biznisu.

So spoločnosťou Adamed je spätá od roku 2013. Spočiatku vytvárala štruktúry strategického marketingu a od roku 2016 je v spoločnosti Adamed zodpovedná za celé oddelenie rozvoja biznisu a riadenia produktového portfólia. Od marca 2021 ako riaditeľka pre obchodné operácie a rozvoj biznisu riadi aj oblasť obchodných operácií na poľskom i zahraničnom trhu.

Je spoluzodpovedná za formovanie a implementáciu globálnej stratégie spoločnosti Adamed vrátane vytvárania pipeline a za úspešné prispôsobenie spoločnosti meniacemu sa trhovému prostrediu. Okrem iného má na starosti oblasť operačného marketingu, strategického marketingu, predaja, distribúcie – v Poľsku aj na medzinárodných trhoch. Medzi jej kompetencie patrí aj riadenie oddelenia inovácií vrátane koordinácie a formovania stratégie pre vývoj a komercializáciu inovatívnych molekúl v oblasti CNS, onkológie a diabetológie.

 

dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A., Prevádzkový riaditeľ

Je absolventom Ekonomickej univerzity vo Vroclave, kde v roku 2002 získal doktorát v odbore ekonomických vied. V roku 2005 získal štipendium britskej vlády v oblasti plánovania a analýzy projektov na Univerzite v Bradforde. V rokoch 2000 – 2009 prednášal na Ekonomickej univerzite vo Vroclave a súkromnej univerzite Wyższa Szkoła

Bankowa vo Vroclave.

Pôsobí ako skúsený manažér v oblasti farmaceutického priemyslu od roku 2003. V rokoch 2006 – 2008 bol výkonným riaditeľom spoločnosti Polish-GermanResearch Association (EEIG). Od roku 2017 je členom predstavenstva spoločnosti Davipharm. V rokoch 2018 – 2020 bol členom hospodárskej rady v Lodžskom vojvodstve.

Je autorom niekoľkých desiatok publikácií o riadení dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle a správy: „Riadenie dodávateľského reťazca vo farmaceutickom sektore v Poľsku v roku 2008”, ktorú uverejnil inštitút PMR Institute. Počas svojej kariéry viedol analytické, školiace a implementačné projekty v spolupráci s viacerými subjektami z farmaceutického, logistického sektora, sektora FMCG a služieb.

So spoločnosťou Adamedspolupracuje od roku 2009. Od roku 2013 je členom predstavenstva a prevádzkovým riaditeľom. Má na starosti rozvoj a implementáciu stratégie široko chápaného dodávateľského reťazca vrátane výroby, kvality, logistiky a technológie.

 

Tomasz
Podgórski

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.,
Finančný riaditeľ

Absolvent Varšavskej vysokej školy ekonomickej v odbore financie a bankovníctvo. Absolvoval aj právnické štúdium na Varšavskej univerzite a je držiteľom Undergraduate Diploma Cambridgeskej univerzity v odbore anglické právo a právo EÚ. V súčasnosti realizuje študijný program Global Executive MBA v INSEAD.

V rokoch 2006-2017 pôsobil v poprednýchinvestičných bankách, ako napr. BNP Paribas (2006), Rothschild (2007-2008) a UniCredit (2008-2015 vo Varšave, 2015-2017 vo Viedni), kde mal na starosti M&A transakcie v oblasti zdravotnej starostlivosti, farmácie a spotrebného tovaru.

V Adamed Pharma pôsobí od r. 2017 Ako finančný riaditeľ je spoluzodpovedný za vývoj a realizáciu finančnej a medzinárodnej stratégie, implementáciu technologických nástrojov vrátane využívania moderných cloud computing riešení, ako aj za efektívne riadenie finančnej oblasti zahŕňajúcej kontroling, riadenie likvidity, účtovníctvo, nákup, IT a dátový manažment.

 

Marcin
Celejewski

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.,
Manažér inovatívnych obchodných projektov

Absolvent Varšavskej ekonomickej školy, kde vyštudoval odbor manažment a marketing so špecializáciou na strategické riadenie. Získal skúsenosti v Poľsku a v zahraničí, v správnych radách a na vysokých manažérskych pozíciách v spoločnostiach, ako sú: PLL LOT, PKP Intercity, Ukrajinské železnice, Qatar Airways, Kenya Airways

alebo Fiege GmbH.

Bol zodpovedný za tvorbu a implementáciu inovatívnych rozvojových stratégií zameraných na dosiahnutie prelomových zmien vo výsledkoch a vnímaní trhu spoločností pôsobiacich na dynamických a vysokokonkurenčných trhoch.

Medzi kľúčové úspechy tímov, ktoré riadil, patrí napr. uvedenie nového subjektu Qatar Executive v roku 2010, zmena obchodnej a cenovej stratégie spoločnosti Fiege Polska v roku 2012, implementácia zákazníckych, kvalitatívnych, finančných a vizuálnych zmien v spoločnosti PKP Intercity, ktorej vrcholom bolo uvedenie vlakov Pendolino v roku 2015, finalizácia a implementácia stratégie expanzie spoločnosti LOT v roku 2016 alebo vytvorenie stratégie pre zákaznícku revolúciu a digitalizáciu Ukrajinských železníc v roku 2020.

V spoločnosti Adamed Pharma pôsobí od decembra 2020 ako manažér inovatívnych obchodných projektov. Medzi jeho úlohy patrí vyhľadávanie a vyhodnocovanie, ktoré podporia implementáciu stratégie spoločnosti Adamed.