Vedenie spoločnosti

Paweł
Roszczyk

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Výkonný riaditeľ

Je absolventom Varšavskej ekonomickej školy, Fakulty zahraničného obchodu, kde získal magisterský titul v odbore ekonomických vied, a Národnej Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve – Inštitútu ekonomiky a obchodného práva. Pred príchodom do spoločnosti Adamed pôsobil vo viacerých finančných inštitúciách. V rokoch 1997 – 2008 pracoval v spoločnosti Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.,

kde pôsobil na rôznych pozíciách od analytika, cez projektového manažéra v tíme pre prípravu emisií, vedúceho tímu pre prípravu emisií, až po riaditeľa divízie kapitálových trhov.

Od roku 2008 pracoval v spoločnosti UniCredit CAIB Poland S.A., najskôr ako výkonný riaditeľ divízie investičného bankovníctva v oblasti kapitálových trhov a investičného bankovníctva (Markets & Investment Banking), neskôr ako výkonný riaditeľ divízie investičného bankovníctva v oblasti podnikového a investičného bankovníctva skupiny UniCredit (Corporate & Investement Banking).

Pracoval pre akcionárov a vedenie popredných spoločností vo svojich odvetviach vrátane spoločností: Netia, Globe Trade Center, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec či Adamed. Poskytoval poradenstvo v súvislosti s procesmi privatizácie napríklad pre Bank Pekao, Varšavskú burzu cenných papierov, spoločnosti Tauron Polska Energia a Polska Grupa Energetyczna.

V spoločnosti Adamed Pharma pôsobí ako výkonný riaditeľ od roku 2012. Je spoluzodpovedný za rozvoj stratégie a dohľad nad jej implementáciou, dohľad nad kľúčovými projektmi a účasť na prijímaní strategických investičných rozhodnutí a ich financovanie.

 

Magdalena Tomaszewska

Členka predstavenstva Adamed Pharma S.A.
Riaditeľka obchodných operácií

Absolventka farmácie na Lekárskej akadémii vo Varšave (v súčasnosti Lekárska univerzita vo Varšave) a štúdií MBA na International School of Management vo Varšave (v súčasnosti Akadémia Leona Koźmińského). Má prvú atestáciu z klinickej analytiky. Vo farmaceutickom priemysle pracuje viac ako 25 rokov. Skúsenosti získala v Poľsku i v zahraničí.

Pracovala v globálnych farmaceutických spoločnostiach, a to v segmente inovatívnych i generických liekov.

Počas svojej kariéry absolvovala množstvo tréningových programov v Európe a v USA – v oblasti riadenia, strategického plánovania a financií.

V rokoch 2005 až 2010 pôsobila na poľskom trhu ako generálna riaditeľka spoločnosti Ratiopharm. V období 2010–2017 bola súčasťou Glenmark Pharmaceuticals, kde pracovala v medzinárodných štruktúrach, spočiatku riadila aktivity spoločnosti na trhoch strednej a východnej Európy a neskôr celej Európy, ako aj trhov Ruska, SNŠ, Ázie a Južnej Ameriky. Po návrate do Poľska sa v roku 2017 stala predsedníčkou predstavenstva a CEO spoločnosti PGF SA.

V Adamed Pharma pôsobí ako riaditeľka obchodných operácií od roku 2020. Je spoluzodpovedná za formovanie a realizáciu globálnej stratégie spoločnosti Adamed a za úspešné prispôsobenie spoločnosti meniacemu sa prostrediu. Riadi okrem iného oblasť marketingu, predaja, distribúcie – v Poľsku a na medzinárodných trhoch.

 

Tomasz
Krzak

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Personálny riaditeľh

Ukončil prestížny program Senior Executive Programme zameraný na členov predstavenstva na London Business School. Znalosti v oblasti ľudských zdrojov získal počas postgraduálneho štúdia na Varšavskej ekonomickej škole. Je taktiež absolventom Jagelovskej univerzity v Krakove v odbore žurnalistika a držiteľom magisterského titulu v odbore právo na Sliezskej univerzite.

Má viac ako 18 rokov odbornej praxe v oblasti riadenia ľudských zdrojov, získanej v poľských a medzinárodných organizáciách. Bol zodpovedný napríklad za Poľsko, východoeurópske trhy, ako aj pobaltské štáty. Svoju profesionálnu kariéru v oblasti personalistiky začal v spoločnosti Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, kde v roku 2003 uviedol túto spoločnosť v spolupráci so správnou radou na Burzu cenných papierov (GPW). V rokoch 2005 až 2011 bol ako personálny riaditeľ zodpovedný za riadenie procesu zmien a vzťahy s partnerskou spoločnosťou v medzinárodnom farmaceutickom koncerne Fresenius Kabi. Potom až do roku 2013 pracoval v skupine L´OREAL na pozícii personálneho riaditeľa.

V spoločnosti Adamed Pharma plní od začiatku roka 2014 funkciu manažéra pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Už niekoľko rokov vytvára stratégiu rozvoja Adamed, podieľa sa na vývoji globálnych strategických a operatívnych plánov v rámci svojho odboru. Úspešne buduje pútavé pracovné prostredie a vytvára organizačnú kultúru založenú na hodnotách spoločnosti a mentalite zakladateľa. Zodpovedá za vytvorenie a implementáciu transparentných procesov pokrývajúcich všetky kľúčové činnosti organizácie.

Od januára 2017 je členom predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.

 

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

 

Členka predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.,
Manažérka pre rozvoj obchodu a riadenia produktového portfólia

Absolventka Farmaceutickej fakulty Collegium Medicum Jagelovskej univerzity s 1. stupňom špecializácie v odbore lekárnickej farmácie. Vo farmaceutickom priemysle pracuje viac ako 15 rokov. Získala skúsenosti v originálnych aj generických spoločnostiach (Servier, Ipsen, Adamed, Egis) od oblasti predaja cez operačný marketing až po aktuálne odvetvie rozvoj podnikania.

So spoločnosťou Adamed je spätá od roku 2013. Pôvodne vytvárala štruktúry strategického marketingu a od roku 2016 prevzala v spoločnosti Adamed zodpovednosť za celé oddelenie rozvoja podnikania a riadenia produktového portfólia. Na svojej súčasnej pozícii priamo zodpovedá za vytváranie globálneho kanálu Adamed, ako aj za oddelenia nákupu, predaja licencií či strategických partnerstiev. Medzi jej kompetencie patrí aj riadenie oddelenia inovácií v oblasti koordinácie a formovania globálnej stratégie pre vývoj a komercializáciu inovatívnych molekúl v oblasti CNS, onkológie a diabetológie.

Ako riaditeľka pre rozvoj podnikania a správu produktového portfólia je taktiež spoluzodpovedná za formovanie a implementáciu medzinárodnej stratégie spoločnosti Adamed v súlade s obchodnými požiadavkami a meniacim sa trhovým prostredím.

 

dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Člen predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A., Prevádzkový riaditeľ

Je absolventom Ekonomickej univerzity vo Vroclave, kde v roku 2002 získal doktorát v odbore ekonomických vied. V roku 2005 získal štipendium britskej vlády v oblasti plánovania a analýzy projektov na Univerzite v Bradforde. V rokoch 2000 – 2009 prednášal na Ekonomickej univerzite vo Vroclave a súkromnej univerzite Wyższa Szkoła Bankowa vo Vroclave.

Pôsobí ako skúsený manažér v oblasti farmaceutického priemyslu od roku 2003. V rokoch 2006 – 2008 bol výkonným riaditeľom spoločnosti Polish-GermanResearch Association (EEIG). Od roku 2017 je členom predstavenstva spoločnosti Davipharm. V rokoch 2018 – 2020 bol členom hospodárskej rady v Lodžskom vojvodstve.

Je autorom niekoľkých desiatok publikácií o riadení dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle a správy: „Riadenie dodávateľského reťazca vo farmaceutickom sektore v Poľsku v roku 2008”, ktorú uverejnil inštitút PMR Institute. Počas svojej kariéry viedol analytické, školiace a implementačné projekty v spolupráci s viacerými subjektami z farmaceutického, logistického sektora, sektora FMCG a služieb.

So spoločnosťou Adamedspolupracuje od roku 2009. Od roku 2013 je členom predstavenstva a prevádzkovým riaditeľom. Má na starosti rozvoj a implementáciu stratégie široko chápaného dodávateľského reťazca vrátane výroby, kvality, logistiky a technológie.

 

Tomasz
Podgórski

 

Člen predstavenstva spoločnosti  Adamed Pharma S.A., Finančný riaditeľ

Absolvent Varšavskej vysokej školy ekonomickej v odbore financie a bankovníctvo. Absolvoval aj právnické štúdium na Varšavskej univerzite a je držiteľom Undergraduate Diploma Cambridgeskej univerzity v odbore anglické právo a právo EÚ. V súčasnosti realizuje študijný program Global Executive MBA v INSEAD.
V rokoch 2006-2017 pôsobil v popredných

investičných bankách, ako napr. BNP Paribas (2006), Rothschild (2007-2008) a UniCredit (2008-2015 vo Varšave, 2015-2017 vo Viedni), kde mal na starosti M&A transakcie v oblasti zdravotnej starostlivosti, farmácie a spotrebného tovaru.

V Adamed Pharma pôsobí od r. 2017 Ako finančný riaditeľ je spoluzodpovedný za vývoj a realizáciu finančnej a medzinárodnej stratégie, implementáciu technologických nástrojov vrátane využívania moderných cloud computing riešení, ako aj za efektívne riadenie finančnej oblasti zahŕňajúcej kontroling, riadenie likvidity, účtovníctvo, nákup, IT a dátový manažment.

 

Marcin
Celejewski

Člen predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.,
Manažér inovatívnych obchodných projektov

Absolvent Varšavskej ekonomickej školy, kde vyštudoval odbor manažment a marketing so špecializáciou na strategické riadenie. Získal skúsenosti v Poľsku a v zahraničí, v správnych radách a na vysokých manažérskych pozíciách v spoločnostiach, ako sú: PLL LOT, PKP Intercity, Ukrajinské železnice, Qatar Airways, Kenya Airways alebo Fiege GmbH.

Bol zodpovedný za tvorbu a implementáciu inovatívnych rozvojových stratégií zameraných na dosiahnutie prelomových zmien vo výsledkoch a vnímaní trhu spoločností pôsobiacich na dynamických a vysokokonkurenčných trhoch. Medzi kľúčové úspechy tímov, ktoré riadil, patrí napr. uvedenie nového subjektu Qatar Executive v roku 2010, zmena obchodnej a cenovej stratégie spoločnosti Fiege Polska v roku 2012, implementácia zákazníckych, kvalitatívnych, finančných a vizuálnych zmien v spoločnosti PKP Intercity, ktorej vrcholom bolo uvedenie vlakov Pendolino v roku 2015, finalizácia a implementácia stratégie expanzie spoločnosti LOT v roku 2016 alebo vytvorenie stratégie pre zákaznícku revolúciu a digitalizáciu Ukrajinských železníc v roku 2020.

V spoločnosti Adamed Pharma pôsobí od decembra 2020 ako manažér inovatívnych obchodných projektov. Medzi jeho úlohy patrí vyhľadávanie a vyhodnocovanie, ktoré podporia implementáciu stratégie spoločnosti Adamed.