Vedenie spoločnosti

Maciej
Adamkiewicz

 

 

Predseda predstavenstva spoločnosti
Adamed Pharma S.A.

 

Špecializuje sa na chirurgiu. Je členom Medzinárodnej urogynekologickej spoločnosti a Poľskej spoločnosti pre menopauzu a andropauzu. Prednášal na medzinárodných lekárskych konferenciách (vrátane Medzinárodnej urogynekologickej konferencie v Melbourne), ako aj publikoval v poľskej a svetovej lekárskej tlači – napríklad v periodiku International Uroginecology Journal. Od roku 2000 je predsedom predstavenstva spoločnosti Adamed a kladie veľký dôraz na rozvoj výskumu v oblasti hľadania inovatívnych liečiv. Je držiteľom Zlatého kríža za zásluhy prezidenta Poľskej republiky a medaily k stému výročiu získania nezávislosti, ktorá sa udeľuje za záslužné činy v prospech poľskej ekonomiky.

Dr n. med. (Doktorka lekárskych vied) Małgorzata Adamkiewiczová
Podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.,
Generálna riaditeľka

Doktorka lekárskych vied, absolventka Lekárskej akadémie vo Varšave (v súčasnosti Lekárskej univerzity vo Varšave) a Executive Educations na Štokholmskej ekonomickej škole. Získala prvý a druhý stupeň špecializácie v internom lekárstve a endokrinológii. Svoju profesionálnu kariéru začala na Endokrinologickej klinike Centra lekárskeho postgraduálneho vzdelávania vo Varšave. So spoločnosťou Adamed je spojená od počiatku jej činnosti. Ako riaditeľka pre oblasť lekárstva bola zodpovedná okrem iného za vytvorenie oddelenia pre výskum a vývoj, ako aj začatie výskumu nových liečiv. Podieľala sa aj na vytvorení jedného z prvých vedeckých a priemyselných konzorcií v Poľsku. Od roku 2006 nepretržite vedie spoločnosť Adamed.

V roku 2010 úspešne realizovala akvizíciu akciovej spoločnosti Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. a spoločnosti Agropharm, ktoré v súčasnosti pôsobia pod názvom Adamed Pharma S.A.

Małgorzata Adamkiewiczová je členkou Svetovej endokrinologickej spoločnosti. Svoje úspechy v oblasti medicíny predstavila na konferenciách v Poľsku a na medzinárodných endokrinologických kongresoch. Je podpredsedníčkou predstavenstva Poľskej obchodnej rady, členkou klubu Business Centre Klub, Obchodnej kapituly pri Jagelovskej univerzite v Krakove a zasadá aj vo Vysokoškolskej rade Varšavskej lekárskej univerzity. Je spolumajiteľkou jedného z najmodernejších konferenčných a školiacich stredísk v Poľsku – Narvil pri Varšave. .

Małgorzata Adamkiewiczová je taktiež predsedníčkou Nadácie Adamed, ktorá podporuje rozvoj talentovaných mladých ľudí a popularizáciu exaktných a prírodných vied. Vďaka jej iniciatíve vznikol program ADAMED SmartUP. Je držiteľkou Zlatého kríža za zásluhy prezidenta Poľskej republiky a medaily k stému výročiu získania nezávislosti, ktorá sa udeľuje za záslužné činy v prospech poľskej ekonomiky.

 

Paweł
Roszczyk

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Výkonný riaditeľ
 

V priebehu posledných 16 rokov pôsobil v oblasti investičného bankovníctva, kde sa venoval poradenstvu v oblasti získavania kapitálu pre podniky, pri uvádzaní poľských a zahraničných spoločností na kótovanie na Burze cenných papierov (GPW), ako aj pri fúziách a akvizíciách.

Pracoval v spoločnosti Dom Maklerski CDM Pekao S.A. a po akvizícii nemeckej banky HVB skupinou UniCredit Group figuroval v spoločnosti UniCredit CAIB Poland S.A. ako výkonný riaditeľ divízie investičného bankovníctva. Pracoval pre akcionárov a vedenie popredných spoločností vo svojich odvetviach vrátane spoločností Netia, Globe Trade Center, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec či Adamed. Poskytoval poradenstvo v súvislosti s procesmi privatizácie napríklad pre Bank Pekao, Varšavskú burzu cenných papierov, spoločnosti Tauron Polska Energia a Polska Grupa Energetyczna.

 

Magdalena Tomaszewska

Členka predstavenstva Adamed Pharma S.A.
Riaditeľka obchodných operácií

Absolventka farmácie na Lekárskej akadémii vo Varšave (v súčasnosti Lekárska univerzita vo Varšave) a štúdií MBA na International School of Management vo Varšave (v súčasnosti Akadémia Leona Koźmińského). Má prvú atestáciu z klinickej analytiky. Vo farmaceutickom priemysle pracuje viac ako 25 rokov. Skúsenosti získala v Poľsku i v zahraničí. Pracovala v globálnych farmaceutických spoločnostiach, a to v segmente inovatívnych i generických liekov.

Počas svojej kariéry absolvovala množstvo tréningových programov v Európe a v USA – v oblasti riadenia, strategického plánovania a financií.

V rokoch 2005 až 2010 pôsobila na poľskom trhu ako generálna riaditeľka spoločnosti Ratiopharm. V období 2010–2017 bola súčasťou Glenmark Pharmaceuticals, kde pracovala v medzinárodných štruktúrach, spočiatku riadila aktivity spoločnosti na trhoch strednej a východnej Európy a neskôr celej Európy, ako aj trhov Ruska, SNŠ, Ázie a Južnej Ameriky. Po návrate do Poľska sa v roku 2017 stala predsedníčkou predstavenstva a CEO spoločnosti PGF SA.

V Adamed Pharma pôsobí ako riaditeľka obchodných operácií od roku 2020. Je spoluzodpovedná za formovanie a realizáciu globálnej stratégie spoločnosti Adamed a za úspešné prispôsobenie spoločnosti meniacemu sa prostrediu. Riadi okrem iného oblasť marketingu, predaja, distribúcie – v Poľsku a na medzinárodných trhoch.

 

Tomasz
Krzak

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Personálny riaditeľh
 

Ukončil prestížny program Senior Executive Programme zameraný na členov predstavenstva na London Business School. Znalosti v oblasti ľudských zdrojov získal počas postgraduálneho štúdia na Varšavskej ekonomickej škole. Je taktiež absolventom Jagelovskej univerzity v Krakove v odbore žurnalistika a držiteľom magisterského titulu v odbore právo na Sliezskej univerzite.

Má viac ako 18 rokov odbornej praxe v oblasti riadenia ľudských zdrojov, získanej v poľských a medzinárodných organizáciách. Bol zodpovedný napríklad za Poľsko, východoeurópske trhy, ako aj pobaltské štáty. Svoju profesionálnu kariéru v oblasti personalistiky začal v spoločnosti Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, kde v roku 2003 uviedol túto spoločnosť v spolupráci so správnou radou na Burzu cenných papierov (GPW). V rokoch 2005 až 2011 bol ako personálny riaditeľ zodpovedný za riadenie procesu zmien a vzťahy s partnerskou spoločnosťou v medzinárodnom farmaceutickom koncerne Fresenius Kabi. Potom až do roku 2013 pracoval v skupine L´OREAL na pozícii personálneho riaditeľa.

V spoločnosti Adamed Pharma plní od začiatku roka 2014 funkciu manažéra pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Už niekoľko rokov vytvára stratégiu rozvoja Adamed, podieľa sa na vývoji globálnych strategických a operatívnych plánov v rámci svojho odboru. Úspešne buduje pútavé pracovné prostredie a vytvára organizačnú kultúru založenú na hodnotách spoločnosti a mentalite zakladateľa. Zodpovedá za vytvorenie a implementáciu transparentných procesov pokrývajúcich všetky kľúčové činnosti organizácie.

Od januára 2017 je členom predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.

 

 

Doktor ekonomických vied Bartłomiej Rodawski

Člen predstavenstva Adamed Pharma S.A.,
Prevádzkový riaditeľ

Absolvent Ekonomickej univerzity vo Vroclave, kde v roku 2002 získal akademický titul doktor ekonomických vied. Štipendista britskej vlády v oblasti Plánovanie a analýza projektov na Univerzite v Bradforde. Autor viacerých publikácií a prezentácií z oblasti riadenia dodávateľského reťazca. Vo farmaceutickom odvetví pôsobí od roku 2003. 

Vo svojej kariére viedol analytické, školiace a implementačné projekty v spolupráci s viacerými subjektami z farmaceutického sektora, ako aj zo sektora logistiky, automobilového odvetvia a služieb. V Adamede pôsobí od roku 2009, má na starosti rozvoj a priebežnú prevádzku široko chápaného dodávateľského reťazca, vrátane výroby, kvality, logistiky, technológie.

 

Tomasz
Podgórski

 

 

Člen predstavenstva spoločnosti  Adamed Pharma S.A., Finančný riaditeľ

Vyštudoval Varšavskú ekonomickú školu, kde ukončil štúdium v odbore financie a bankovníctvo. Je tiež absolventom práva na Varšavskej univerzite a držiteľom diplomu Undergraduate Diploma na Cambridgeskej univerzite v odbore anglické právo a právo EÚ.

12 rokov pôsobil v popredných investičných bankách, ako napríklad: Rothschild, BNP Paribas a UniCredit CAIB, kde sa zaoberal transakciami M&A (fúziami a akvizíciami) v oblasti zdravotnej starostlivosti, farmácie a spotrebného tovaru. Ako finančný riaditeľ spoločnosti Adamed je zodpovedný za vytváranie a realizáciu finančnej a medzinárodnej stratégie, ako aj za efektívne riadenie súvisiacich oblastí, ako sú napríklad kontroling, riadenie likvidity, účtovníctvo, nákupy a investície, IT a daňové otázky týkajúce sa farmaceutickej činnosti.