Startupy

Hľadáme inovatívne riešenia

Od roku 2015 aktívne pracuje v Adamede špeciálny tím zameraný na spoluprácu s prostredím mladých technologických firiem – Adamed Technology.

 

Jeho úlohou je okrem aktivít spojených s kapitálovým financovaním aj podpora startupov pri prvých krokoch na vytváraní nových produktov a rozvoji komerčných aktivít.

Komplexná podpora vo všetkých etapách rozvoja biznisu

Zúčastňujeme sa na mnohých akceleračných programoch pre začínajúce technologické firmy a preberáme úlohu partnera podporujúceho projekty v široko definovanej oblasti zdravotnej starostlivosti.  Startupom v takýchto projektoch okrem iného ponúkame:

Mentorov a odborníkov s odbornými znalosťami z oblasti medicíny, farmácie, biotechnológie, lekárskej chémie, biológie a práva priemyselného vlastníctva

Prístup k unikátnej laboratórnej infraštruktúre, ktorá umožňuje výrobu a výskum nových molekúl až po pokročilé zvieracie modely

Údaje o trhu, overenie obchodného modelu, podporu pri vytváraní predajnej stratégie, konzultácie s mienkotvorcami vo vybraných oblastiach medicíny

Investície do vybraných tímov a ich technológií

Podporujeme aj súťaže pre startupy, ktoré slúžia na zviditeľnenie a propagáciu najlepších z nich. Zúčastnili sme sa v projektoch CEE Startup Challenge, CEE Scaleup Challenge, MedTrends – Top Trends, Startup Challenge v rámci European Startup Days alebo Start-Up-Med sprevádzajúci Kongres o zdravotných výzvach.

Okrem toho sme sa v rokoch 2020 až 2022 zapojili do programov, ako sú MedBiz Innovations, Science Startup a SmartUp Lab 2022.

Akceleračné programy

Spolupracujeme s Nadáciou technologického podnikania, ktorá vedie akcelerátor, ktorý je súčasťou globálnej siete MIT Enterprise Forum CEE, spojenej s najlepšou svetovou technologickou univerzitou – Massachusetts Institute of Technology. Cieľom tohto programu je podpora rozvoja najinovatívnejších startupov v regióne strednej a východnej Európy, spojením ich potenciálu so znalosťami a zdrojmi popredných podnikov a skúsenosťami poľských a medzinárodných mentorov. Adamed je partnerom programu od prvého ročníka.

Pomáhali sme rozvíjať viaceré firmy pracujúce na veľmi odlišných technológiách, okrem iného napr. ihla na biopsiu prostaty so špeciálnym povlakom obmedzujúcim riziko infekcie, implantát emitujúci striedavé elektrické pole na budúce použitie pri liečbe najzhubnejších nádorov mozgu, zdravotnícke zariadenie podporujúce liečbu zápalu prostaty založené na blockchainovej technológii, riešenie na propagáciu darcovstva krvi alebo nový liek na použitie pri nešpecifickom zápale čriev s využitím nanočastíc.

We have supported the growth of many companies working on a variety of technologies, including a prostate biopsy needle with a special coating to minimise the risk of infections, an implant emitting alternating electric fields for future application in the treatment of the most malignant brain cancers, a medical device supporting prostatitis therapy, a solution based on blockchain technology promoting blood donation, and a new medicine for inflammatory bowel disease which uses nanocarriers.