Správy

Ozbrojený konflikt na Ukrajine trvá už rok, my však stále neprestávame pomáhať

23 Február 2023

Rok od začiatku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine je stále potrebná pomoc, angažovanosť a podpora v oblastiach, kde prebiehajú vojenské akcie. V uplynulom roku si spoločnosť Adamed Pharma stanovila ako prioritu v oblasti pomoci v súvislosti s vojnou na Ukrajine zabezpečenie dodávok liekov.

Spoločnosť Adamed Pharma doteraz vyčlenila takmer 14,5 mil. PLN (3,1 mil. EUR) na pomoc pre Ukrajinu vrátane liekov a zdravotníckeho materiálu. Prvé zásielky našich liekov dorazili na Ukrajinu už v prvých dňoch vojny a okrem iného sa dostali do nemocníc v mestách Ľvov, Javorov, Užhorod, Mostyska a Kyjev.

Úsilie a aktivity tímu spoločnosti Adamed Pharma Ukraine sa sústredili na pochopenie potrieb lekárov, ktorí zachraňujú životy vojakov na bojisku, ako aj civilistov, ktorí potrebujú nepretržitú lekársku starostlivosť v napadnutých oblastiach. V situácii, keď bolo na začiatku vojny na Ukrajine zatvorených 20 percent lekární, boli naši spolupracovníci v každodennom kontakte s lekármi, ktorým poskytovali nielen potrebné lieky, ale starali sa aj o ich duševnú pohodu, o ich rodiny alebo ich podporovali bežnou komunikáciou a zlepšovali im náladu.

Spoločnosť Adamed Pharma si uvedomuje, že pomoc je potrebná v mnohých oblastiach, a hoci sa vo svojich aktivitách zameriava na bezpečnosť liekov, podporuje aj iné druhy pomoci. Naše finančné dary podporili činnosti: Poľskej lekárskej misie, Združenia SOS detské dedinky a Poľskej psychiatrickej asociácie.

Aktívne podporujeme aklimatizáciu najmladších vojnových utečencov v Poľsku. V uplynulom roku sme darovali 2100 školských výbav ukrajinským deťom, ktoré začali navštevovať poľské školy. Školské pomôcky dostali deti vo Varšave, Lubelskom a Podkarpatskom vojvodstve.

Okrem toho dbáme na vzdelávanie, rozvoj a prekonávanie jazykových bariér. Nadácia Adamed sprístupnila svoje vzdelávacie materiály, ktoré doteraz vypracovala v rámci programu ADAMED SmartUP, v ukrajinskom jazyku. Na YouTube je k dispozícii zoznam videí s názvom „Akadémia ADAMED SmartUP s ukrajinskými titulkami“, ktoré obsahujú materiály venované vybraným témam z oblasti exaktných a prírodných vied. Sú určené mladým ľuďom vo veku 14 až 19 rokov a určite môžu byť užitočné študentom pri štúdiu, ako aj učiteľom pri výučbe.

Aj vzhľadom na to, že naše aktivity majú medzinárodný charakter, spoločnosť Adamed od vypuknutia vojny sa dôsledne stará o svojich ukrajinských kolegov a ich rodiny. Zaručili sme im pomoc existenčného, materiálneho a psychologického charakteru. Podporu poskytujeme tým spolupracovníkom a ich rodinám, ktorí boli alebo stále sú v oblastiach zasiahnutých vojnou, ako aj tým, ktorí dennodenne pracujú pre spoločnosť Adamed vrátane nášho výrobno-logistického centra v Pabianiciach. Už od prvých dní vojny koordinujú spolupracovníci z Adamedu v rámci spoločnosti materiálne zbierky, dobrovoľnícku pomoc, dopravu či ubytovanie pre ukrajinské rodiny.

Spoločnosť Adamed Pharma v neustálej konfrontácii s nepretržitými bojmi na Ukrajine neprestáva s poskytovaním pomoci. V tejto súvislosti sme stále v kontakte so štátnymi inštitúciami alebo verejnoprospešnými organizáciami.

Zatiaľ čo venujeme svoje sily pomoci Ukrajine, zároveň neustále zameriavame svoju pozornosť na zabezpečenie dostupnosti liekov v Poľsku. Vzhľadom na súčasnú spoločensko-politickú situáciu a prebiehajúce boje na ukrajinskom území si denne pripomíname základné hodnoty, ako sú bezpečnosť a trvalý medzinárodný mier, ako aj odmietanie zneužívania sily a násilia proti zdraviu a životu.