Vývoj originálnych liekov

Hľadáme nové lieky z oblasti onkológie a neuropsychiatrie

V rámci práce na originálnych liekoch sme aktívni v dvoch terapeutických oblastiach – onkológia a neuropsychiatria. Náš multidisciplinárny tím expertov a pokročilé technologické zariadenia, ku ktorým má prístup, nám umožňuje realizovať také zložité projekty, ako je vývoj nových molekúl.
 

Naše laboratóriá sú dynamickým spojením technológií potrebných na selekciu a testovanie kandidáta na liek a jeho prenos do štádia klinického vývoja. Máme know-how v oblasti syntézy a analytiky chemických zlúčenín a biologických molekúl, v oblasti biochémie a biofyziky, bunkovej biológie, tkanivovej biológie, farmakokinetiky a farmakodynamiky, toxikológie a fyziológie. V našich výskumných projektoch používame pokročilé matematické nástroje, analýzy a modelovania in silico.

Našou aktuálnou aktivitou sú početné projekty v štyroch veľkých výskumných programoch a tri molekuly typu „drug candidate“. Prvou z nich je selektívny inhibítor MDM2, ktorý vykazuje protinádorovú aktivitu pri sarkómoch, lymfómoch a leukémii. Druhou je dvojitý špecifický ligand zameraný na sérotonínové receptory 5-HT6 a 5-HT2A. Táto molekula sa má v budúcnosti používať pri liečbe psychotických a kognitívnych porúch pri demencii. Treťou molekulou je rekombinantný fúzny proteín s proapoptotickou a antiangiogénnou aktivitou, kandidát na liek pri liečbe solídnych nádorov gastrointestinálneho traktu.

Pipeline

Discovery Lead optimisation Tox Phase I

Neuropsychiatry