Výskum a vývoj

Staviame na inovatívnosť

Hľadáme nové účinné a bezpečné terapie pre pacientov z celého sveta.

Inovácie vo firme Adamed nie sú len hľadaním originálnych liekov, ale aj procesom zdokonaľovania existujúcich produktov alebo terapeutických metód – s využitím najmodernejších technológií. Adamed pracuje na inovatívnych látkach, ale aj na zdokonaľovaní produktov a terapeutických metód – s využitím najnovších technológií, okrem iného sa zameriava na nové cesty a spôsoby podania, nové indikácie alebo kombinované lieky, obsahujúce niekoľko účinných látok v jednej tablete. V súčasnosti je v portfóliu liekov, ktoré sú vo fáze vývoja, niekoľko desiatok molekúl. Značnú časť z nich tvoria lieky s tzv. pridanou hodnotou.
 

Vytvárame vedecké a výskumné konzorciá v spolupráci s poprednými univerzitami a vedeckými inštitúciami.

Právev Adamede bol v roku 2001 vytvorený prvý tím vedcov, ktorí boli prijatí špeciálne na vývoj originálnych liekov. Naše znalosti a skúsenosti v spojení s prístupom k najmodernejším prístrojom spôsobujú, že máme svoj podiel na pokroku medicíny a farmácie.

Adamed laboratóriá výskumu a vývoja

Centrum výskumu a vývoja

Srdcom našej inovatívnej činnosti je moderné Centrum pre výskum a vývoj v Poľsku. Je to jedno z najmodernejších zariadení tohto typu v Európe, kde sa realizujú výskumné projekty, ktorých cieľom je vývoj liekov s pridanou hodnotou, ako aj originálnych liekov v oblasti organickej syntézy, nových technológií a podpory prostredníctvom fyzikálno-chemických analýz. Centrum realizuje projekty v laboratórnej a polotechnickej fáze, ktoré sú základom pre transfer technológií do výrobných centier firmy Adamed. Vďaka práci expertov vo výskumno-vývojových laboratóriách sa základné, ale aj atypické formy lieku vyvíjajú s použitím najmodernejších technológií a moderného vybavenia.

Pilot Plant

Jednou z najdôležitejších investícií, ktorú sme realizovali v roku 2017, bola Stanica pilotnej výroby R&D. Umožnila zrýchliť a zlepšiť výskumné a vývojové procesy vykonávané v Adamede.

Oblasť Pilotnej výroby R&D disponuje modernými technológiami, ktoré umožňujú výrobu produktov s pridanou hodnotou, ako aj vývoj inovatívnych foriem liekov, vďaka čomu pacienti dostanú vysokokvalitné lieky s požadovanou účinnosťou a profilom bezpečnosti.

Dve výskumné platformy

Vývoj originálnych liekov

Vývoj liekov s pridanou hodnotou