Reagujeme na kľúčové výzvy modernej medicíny

Podniková sociálna zodpovednosť je základom nášho poslania.

Zodpovednosť je jednou z najdôležitejších hodnôt pri výkone našich činností.

V spoločnosti Adamed zastávame širokú a komplexnú definíciu zodpovednosti.

Ako farmaceutická spoločnosť preberáme plnú zodpovednosť za kvalitu našich výrobkov. Dôsledne sledujeme spoločenské trendy a demografické zmeny na celom svete.

Podporujeme spoločnosť v starostlivosti o zdravie.

Zaisťujeme bezpečnosť liekov a neustále hľadáme inovatívne terapie.

Záleží nám na našom okolí - prírodnom prostredí a vzťahoch s miestnymi komunitami.

Podporujeme rozvoj mladých talentov a fyzikálne a prírodné vedy.

Piliere našej stratégie PSZ

Integrujeme podnikovú sociálnu zodpovednosť do našich obchodných činností.
Naším cieľom je stabilný a udržateľný rast založený na rešpektovaní životného prostredia.

Sociálne programy

Iniciujeme programy zamerané na zásadné problémy súvisiace s prevenciou chorôb, zdravotnou starostlivosťou a sociálnym fungovaním ľudí s rôznymi zdravotnými problémami a ich rodín. Dennodenne vzdelávame, informujeme, meníme postoje a pomáhame ľuďom.

Adamed Foundation

Nadácia Adamed Foundation bola založená s cieľom podporiť výskum a rozvoj a vedecké a vzdelávacie aktivity v oblasti fyzikálnych a prírodných vied.

Etika

Adamed – spoločnosť, ktorá si zaslúži vašu dôveru

Úspech spoločnosti Adamed nespočíva iba vo výkone a obchodnej bystrosti, ale predovšetkým v našej povesti ako etickej a dôveryhodnej spoločnosti. U nás je fungovanie v rámci zákona samozrejmosťou. Uvedomujeme si však, že vybudovanie spoločnosti snov si vyžaduje viac. Okrem litery zákona v spoločnosti Adamed rešpektujeme osvedčené postupy, priemyselné štandardy, univerzálne hodnoty, spoločenské normy a etické zásady, ktoré podporujú spoľahlivé a dôveryhodné podnikateľské prostredie. To isté očakávame od našich dodávateľov a obchodných partnerov.

Materiály na stiahnutie

Materiály na stiahnutie

Nahlásiť udalosť

Kontakt

Kontaktujte tím pre dodržiavanie pravidiel: compliance@adamed.com