ISMOL

ISMOL je informačný systému na mimoriadne objednávanie liekov umožňujúci držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni objednávanie humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov podľa § 23 ods. 1, pism. at) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ak ich nie je možné zabezpečiť od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov obvyklou cestou.

Za zneužitie tohto mimoriadneho systému môžu hroziť závažné sankcie.

www.isedo.sk/adamed

Záložné riešenie pri výpadku informačného systému je prevádzkované na emailovej adrese: isedo@phoenix.sk

Držitelia registrácie liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov, na ktorých sa vyššie uvedené údaje vzťahujú:

  • Adamed Czech Republic s.r.o., Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
  • Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Poľsko

Údaje o informačnom systéme na mimoriadne objednávanie liekov nájdete aj stránkach Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.health.gov.sk.