Vývoj a inovácie

Spájame vedu a biznis

Spoločnosť Adamed spolupracuje s poprednými univerzitami a vedeckými inštitúciami v Poľsku i v zahraničí.

 

Kľúčom k úspechu na trhu firmy Adamed je výskumná a vývojová činnosť, ako aj efektívna komercializácia inovatívnych produktov vo viac ako 70 krajinách sveta.
Pôsobíme v dvoch obchodných modeloch – predaj licencií a budovanie vlastných predajných štruktúr na medzinárodných trhoch.

Miesto, kde sa rozvíja inovácia

Začatím výskumných a vývojových prác na inovatívnych liekoch v roku 2001 bola firma Adamed priekopníkom tejto činnosti v Poľsku. Pri hľadaní odpovedí na kľúčové výzvy modernej medicíny, ale aj civilizačné výzvy, s Adamedom spolupracuje každý deň takmer 250 vedcov na vývoji moderných liečebných postupov.
 

Viac

Podporujeme podnikateľské nápady

Od roku 2015 aktívne podporujeme ekosystém startupov. Okrem financovania sa tiež zapájame do projektov, ktoré pomáhajú startupom uskutočniť prvé kroky pri vytváraní nových produktov a služieb a rozvoji komerčných aktivít. Adamed sa podieľa na mnohých akceleračných programoch pre začínajúce technologické firmy na trhoch CEE (krajín strednej a východnej Európy).
 

Viac

Projekty Európskej únie

Firma Adamed sa aktívne podieľa na získavaní štrukturálnych fondov EÚ na podporu realizácie svojich ambicióznych projektov. Adamed využil túto podporu prvýkrát v roku 2006 a získal dotáciu na jeden zo svojich projektov, zahŕňajúci prácu na inovatívnom lieku pri liečbe cukrovky 2. typu. Odvtedy je počet inovatívnych projektov firmy realizovaných za finančnej podpory EÚ viac ako 20, a to predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja, podporených sumou takmer 200 miliónov PLN. Dôležité je, že pridelené prostriedky majú pre pacientov reálny odraz vo forme nových terapií uvádzaných na trh. Široká škála inovačných aktivít, ktoré podnikol Adamed, viedla k založeniu špeciálneho tímu v rámci štruktúry spoločnosti, ktorý aktívne vyhľadáva a žiada o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj z domácich zdrojov.

Adamed pre Rodinu


Spoznajte rodinu Adameda lepšiePrečítajte si viac