Rozvoj biznisu

Internacionalizácia Adamedu sa stala skutočnosťou

Adamed sa pripojil ku globálnej súťaži o inovácie na začiatku 21. storočia a neustále posilňuje svoju pozíciu na zahraničných trhoch. Adamed je už medzinárodná organizácia, ktorá zamestnáva približne 2 700 ľudí v 9 krajinách. 

 

V modeli B2B predávame na viac ako 70 trhoch sveta a portfólio produktov, ktoré ponúkame, zahŕňa takmer 900 produktov (tzv. SKU) v Poľsku a v zahraničí. Predávame ich v dvoch obchodných modeloch:

Licenčný model pre našich obchodných partnerov.
Model budovania vlastných predajných a marketingových štruktúr a zároveň kreovanie značky Adamed v ďalších krajinách.

 

License-out

Tím pre rozvoj biznisu Adamedu tvorí skupina odborníkov zodpovedných za predaj produktov Adamed na trhoch po celom svete.

Sme otvorení rôznym modelom obchodnej spolupráce vrátane predaja licencií, distribúcie produktov, spoločného vývoja nových produktov, ako aj zmluvnej výroby.

Poskytujeme plnú podporu v oblasti registrácie a duševného vlastníctva, stratégie vstupu na trh pre ponúkané produkty a otvorenú spoluprácu. Všetky tieto aspekty majú zabezpečiť úspešné zavádzanie nových produktov s minimálnym rizikom a konkurencieschopnými cenami pre našich klientov. Obchodným partnerom dodávame registračnú dokumentáciu pre hotové lieky, vyhotovenú vo formáte e-CTD, ktorá spĺňa najprísnejšie požiadavky úradov pre registráciu v jednotlivých krajinách sveta vrátane oblasti testovania stability vo všetkých klimatických zónach. Naše produkty sa vyrábajú v moderných výrobných závodoch certifikovaných na zhodu s požiadavkami GMP nielen európskych, ale aj krajín ako Saudská Arábia, Turecko a Austrália. Dlhoročné skúsenosti tímu v oblasti rozvoja biznisu a udeľovania licencií umožňujú ponúkať našim klientom najvyššiu úroveň partnerstva založenú na stratégii „win-win“, ktorá je zárukou dlhodobej, stabilnej spolupráce založenej na dôvere s našimi obchodnými partnermi.

Oddelenie License-in & Business Development

Katarzyna Chądzyńska-Tragarz
License-In & Codevelopment Contracts Department Director
katarzyna.chadzynska@adamed.com

Oddelenie License Out

Sebastian Gromek
Riaditeľ oddelenia zahraničných licencií a komerčných združení
sebastian.gromek@adamed.com