Adamed v Poľsku

Partner poľskej ekonomiky

Podporujeme rozvoj poľskej ekonomiky. Naše zisky investujeme do rozvoja poľských inovácií – od roku 1996 sme na investície, výskum a vývoj vyčlenili celkovo 2,2 miliardy PLN.

V Poľsku platíme dane (daň z príjmov PO, DPH, daň z príjmov FO) a vytvárame pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných spolupracovníkov.

Daň z príjmov FO za rok 2023
40,6 milióna PLN

Daň z príjmov PO za rok 2023
62,8 milióna PLN

Príspevky do ZUS (Sociálna poisťovňa) za rok 2023
98,8 milióna PLN

Investície, výskum a vývoj za rok 2023
37,5 miliónov eur

Výrobné závody

Naše dva výrobné závody – v mestách Ksawerów a Pabianice – spolu tvoria Výrobné a logistické centrum Adamed. Moderné systémy kontroly, najnovšie technologické riešenia a kompetencie našich spolupracovníkov sú zárukou najvyššej kvality.

Centrum je vybavené najmodernejšími zariadeniami na výrobu a balenie tabletiek. Jeho súčasťou je aj uzavretá zóna, kde prebieha výroba steroidných a onkologických liekov, vrátane nevyhnutného technologického zázemia.

V čase globalizácie a silnej konkurencie je naše moderné Výrobné a logistické centrum Adamed zárukou najvyššej kvality ponúkaných produktov a prvotriedneho zákazníckeho servisu. 

Adamed sa už roky zameriava na prevádzkovú dokonalosť, neustále zlepšovanie kvality, efektívnosti a snaží sa dosiahnuť tie najvyššie pracovné štandardy. 

V dvoch výrobných závodoch Výrobného a logistického centra sa ročne vyrobí viac ako tisíc polotovarov a hotových výrobkov, ktoré sú určené pre trhy v Európe, Ázii, Austrálii a Oceánii.

Poľským pacientom zaručujeme bezpečnosť liekov

Firmu Adamed založili lekári a vedú ju aj naďalej. Na prvé miesto vždy kladú dobro pacienta.

Vyrábame lieky najvyššej kvality, ktoré reagujú na chronické civilizačné choroby. Základom Adamedu je pochopenie pacientov, ich potrieb a očakávaní. Na tomto základe budujeme neoceniteľnú dôveru, ktorú naši pacienti vkladajú do nás a našich produktov.

Spomedzi poľských farmaceutických spoločností máme jedno z najmodernejších centier pre výskum a vývoj