Reagujeme na klíčové výzvy moderní medicíny

Společenská odpovědnost firmy je ústředním bodem našeho poslání.

Odpovědnost je jednou z nejdůležitějších hodnot, kterými se řídí naše aktivity.

Společnost Adamed uplatňuje širokou a komplexní definici odpovědnosti.

Jako farmaceutická společnost přijímáme plnou odpovědnost za kvalitu svých produktů. Pozorně sledujeme společenské trendy a demografické změny v celém světě.

Podporujeme zdravotní péči poskytovanou v rámci společnosti.

Zajišťujeme bezpečnost léčiv a neustále hledáme inovativní možnosti léčby.

Záleží nám na našem okolí - přírodním prostředí a vztazích s místními komunitami.

Podporujeme rozvoj mladých talentů, stejně jako lékařské a přírodní vědy.

Pilíře naší strategie společenské odpovědnosti firmy

Integrujeme společenskou odpovědnost do našich podnikatelských aktivit.
Naším cílem je stabilní a udržitelný růst založený na respektu k životnímu prostředí.

Sociální programy

Iniciujeme programy řešící základní otázky týkající se prevence nemocí, zdravotní péče a společenské funkce osob s celou řadou zdravotních problémů a jejich rodin. Vzděláváme, informujeme, měníme přístup a pomáháme lidem v každodenním životě.

Nadace společnosti Adamed

Nadace společnosti Adamed byla založena za účelem poskytování podpory výzkumu a vývoje a vědeckých a vzdělávacích aktivit v lékařských a přírodních vědách.

Etika

Adamed – společnost, která si zaslouží vaši důvěru

Úspěch společnosti Adamed není založen pouze na její výkonnosti a podnikatelské činorodosti, ale zejména na naší pověsti eticky založené a důvěryhodné společnosti. Dodržování zákonů je v naší společnosti samozřejmostí. Domníváme se však, že k vytvoření společnosti, o jaké sníme, to nestačí. Kromě dodržování zákonů společnost Adamed dodržuje nejlepší dostupné postupy, oborové standardy a univerzální hodnoty, společenské normy a etické zásady, které podporují spolehlivé a důvěryhodné podnikatelské prostředí. To stejné očekáváme od svých dodavatelů a obchodních partnerů.

Materiály ke stažení

Materiály ke stažení

Nahlásit incident

Kontakt

Kontaktujte tým pro dodržování pravidel: compliance@adamed.com