Představenstvo

Paweł
Roszczyk

Jednatel společnosti
Adamed Pharma S.A.
výkonný ředitel

Absolvent Varšavské ekonomické školy, fakulty zahraničního obchodu, kde získal magisterský titul v oboru ekonomie a UniversityTarase Ševčenka v Kyjevě – Institut ekonomie a obchodního práva. Před nástupem do společnosti Adamed získal profesní zkušenostve finančních institucích. V letech 1997 – 2008 pracoval v makléřské společnosti Centralny

Dom Maklerski Pekao S.A., kde prošel všemi kariérními úrovněmi, od analytika přes projektového manažera v týmu pro přípravu emise, vedoucího týmu pro přípravu emise, až po pozici ředitele odboru kapitálových trhů.

Od roku 2008 pracoval ve společnosti UniCreditCAIBPolandS.A., původně jako výkonný ředitel v divizi investičního bankovnictví v oblasti kapitálových trhů a investičního bankovnictví(Markets& Investment Banking), a poté jako výkonný ředitel v divizi investičního bankovnictví v oblasti korporátního a investičního bankovnictví skupiny UniCredit (Corporate&Investement Banking).

Pracoval pro akcionáře a představenstva předních společností v různých odvětvích, včetně: Netia, Globe Trade Center, TVN, CyfrowyPolsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Poskytoval poradenské služby v privatizačních procesech, mimojiné bance Bank Pekao, Varšavské burze cenných papírů či společnostemTauron Polska Energiaa Polska GrupaEnergetyczna.

V Adamed Pharmapůsobí od roku 2012 ve funkci výkonného ředitele. Spoluzodpovídá za vytváření strategie a dohled nad její realizací, dohled nad klíčovými projekty, účast na strategických investičních rozhodnutícha jejich financování.

 

Tomasz
Krzak

Člen představenstva
Adamed Pharma S.A.
Ředitel pro lidské zdroje, kulturu a rozvoj organizace

Absolvoval na London Business School prestižní program Senior Executive Programme určený členům představenstva. Znalosti v HR oboru získal během postgraduálního studia na Varšavské ekonomické univerzitě. Je také absolventem žurnalistiky na Jagellonské univerzitě v Krakově a je držitelem titulu magistr v oboru práva na Slezské univerzitě.

Má více než 18 let odborných zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, které získal působením v polských a mezinárodních organizacích. Zodpovídal mj. za Polsko, trhy východní Evropy a pobaltské státy. Profesní kariéru v oblasti HR zahájil ve společnosti Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, kde v roce 2003 spolu s představenstvem uváděl společnost na Burzu cenných papírů. V letech 2005–2011 byl jako personální ředitel zodpovědný za řízení procesu změn a vztahů se společným partnerem v mezinárodním farmaceutickém koncernu Fresenius Kabi. Poté pracoval až do roku 2013 ve Skupině L'OREAL jako personální ředitel.

Ve společnosti Adamed Pharma plní od začátku roku 2014 funkci ředitele zodpovědného za oblast řízení lidských zdrojů. Již několik let vytváří strategii rozvoje společnosti Adamed, podílí se na zpracování globálních strategických a provozních plánů v rámci území, za které nese odpovědnost. Úspěšně vytváří pracovní prostředí se zaměřením na zapojení a také organizační kulturu založenou na firemních hodnotách a founder`s mentality. Je odpovědný za vytváření a implementaci transparentních procesů pokrývajících všechny klíčové aktivity organizace.

Od ledna 2017 je členem představenstva společnosti Adamed Pharma S.A.

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

Členka představenstva
Adamed Pharma S.A.,
Ředitelka komerčního provozu a rozvoje podnikání

Absolventka Farmaceutické fakulty Collegium Medicum Jagellonské univerzity s 1. stupněm specializace na lékárnickou farmacii. V odvětví farmacie působí už více než 15 let. Zkušenosti získávala v originálních i generických společnostech (Servier, Ipsen, Adamed, Egis). Začínala v oblasti prodeje, poté operativního marketingu nebo rozvoje

podnikání.

Ve společnosti Adamed působí od roku 2013. Zpočátku vytvářela struktury strategického marketingu a od roku 2016 převzala odpovědnost za celé oddělení pro obchodní rozvoj a management produktového portfolia společnosti Adamed. Od března 2021 jako ředitelka komerčního provozu a rozvoje podnikání řídí také oblast komerčního provozu na polském i zahraničním trhu.

Je spoluzodpovědná za vytváření a implementaci globální strategie společnosti Adamed, včetně vytváření pipeline a účinného přizpůsobování společnosti měnícímu se tržnímu prostředí. Řídí mimo jiné oblasti operativního marketingu, strategického marketingu, prodeje, distribuce ‒ v Polsku i na mezinárodních trzích. Rozsah jejích kompetencí zahrnuje také řízení oddělení Inovací, včetně koordinace a utváření rozvojové strategie a komercializace inovativních molekul v oblasti CNS, onkologie a diabetologie.

 

dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Jednatel společnosti
Adamed Pharma S.A.,
Provozní ředitel

Absolvent Ekonomické univerzity ve Vratislavi, kde v roce 2002 získal doktorát z ekonomie. Stipendista britského vládního stipendijního programu v oboru plánování a analýzy projektů na Bradfordské univerzitě (2005). V letech 2000-2009 přednášel mimo jiné na Vysoké škole ekonomické

a na Bankovním institutu ve Vratislavi.

Zkušený manažer působící ve farmaceutickém sektoru od roku 2003. V letech 2006-2008 byl výkonným ředitelem Polsko-německé asociace pro výzkum (EEIG). Od roku 2017 je členem představenstva společnosti Davipharm. V letech 2018–2020 byl členem Ekonomické rady Lodžského vojvodství.

Autor několika desítek publikací zaměřených na řízení dodavatelského řetězce ve farmaceutickém průmyslu a zprávy: „Řízení dodavatelského řetězce ve farmaceutickém odvětví v Polsku v roce 2008”, publikované PMR Institute.Během své kariéry vedl analytické, školicí a implementační projekty ve farmaceutickém, FMCG a logistickém sektoru av oblasti služeb.

S firmou Adamed je spojen od roku 2009. Od roku 2013 působí ve funkci jednatele a výkonného ředitele. Zodpovídá za spoluvytváření a realizaci strategie rozvoje dodavatelského řetězce v širokém slova smyslu, včetně oblasti výroby, kvality, logistiky a technologií.

 

Anna
Terlecka

 

Členka představenstva
ředitelka výzkumu a vývoje
Adamed Pharma S.A.

Absolventka oboru biotechnologie Chemické fakulty Gdaňské technické univerzity. Držitelka diplomu Executive MBA Akademie Leona Koźmińského ve Varšavě. Absolvovala rovněž postgraduální studium na Vysoké škole bankovní v Gdaňsku v oborech Business Management a Project Management.

20 let působí v oblasti výzkumu a vývoje. V letech 2002-2014 pracovala ve společnosti ZF Polpharma S.A., mimo jiné na pozici koordinátorky projektového týmu R&D, projektové vedoucí v registračním odboru a vedoucí oddělení rozvoje farmaceutické analýzy. V tomto období se věnovala jak tuzemským, tak globálním iniciativám, mimo jiné harmonizací registrační dokumentace produktů WZF Polfa Varšava nebo implementací evropských standardů R&D v největší farmaceutické továrně v Kazachstánu.

V Adamed Pharma působí od roku 2015. Zpočátku vykonávala funkci ředitelky úseku generických léků. Od roku 2018 působí na pozici ředitelky výzkumu a vývoje. Řídí veškeré výzkumné a vývojové projekty, od prvotního nápadu, až po získání povolení k uvedení na trh v téměř 80 zemích světa, a podílí se tak na formování a realizaci strategie v oblasti R&D, včetně rozvoje portfolia produktů společnosti. Do její kompetence spadá manažerský dohled nad prací vývojových laboratoří (analýzy, organické syntézy, preformulační a formulační studie), oblasti pilotní výroby R&D, dohled nad týmy, které řídí klinické výzkumy společnosti Adamed, a nad odborem registrace a bezpečnosti farmakoterapie.

Od dubna 2022 je členkou představenstva Adamed Pharma S.A.

 

Grzegorz
Chełmicki

 

Člen představenstva
Adamed Pharma S.A.,
Finanční ředitel

Absolvoval manažerské vzdělávání na London Business School. Je také absolventem ACCA a programu MBA na Varšavské technické univerzitě ve spolupráci s London Business School, HEC Paris a Norwegian School of Economics.
Se společností Adamed je spojen od roku 2023.

Před nástupem do společnosti zastával funkci finančního ředitele pro obchodní operace ve Skupině Polpharma a zároveň funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti. Ve společnosti Polpharma byl zodpovědný za budování a rozvoj celé finanční funkce obchodních operací. Během té doby působil také jako místopředseda pro finance ve společnosti Polfa Lublin, člen dozorčí rady společnosti Herbapol Lublin a vědecké nadace společnosti Polpharma. Kromě toho během své kariéry pracoval jako poradce ve společnosti Belvedere Group a SenseMedConcept, kde byl zodpovědný za zavádění systémů, stanovování standardů výkaznictví a manažerských kokpitů.

Ve společnosti Adamed Pharma je zodpovědný za oblast financí, včetně tvorby a realizace finanční strategie pro celou organizaci. Společně s řídicím týmem a dozorčí radou buduje a realizuje strategii růstu společnosti Adamed v Polsku a na zahraničních trzích.