Vývoj léčiv s přidanou hodnotou

Zdokonalujeme stávající terapie

Na realizaci výzkumných a vývojových projektů v Adamedu se podílejí následující oddělení: řízení projektů, preformulace, analytika, formulace a technologie, organická syntéza a oddělení registrace a bezpečnosti farmakoterapie a také oddělení klinického vývoje.

Začátkem roku 2018 zahájil Adamed realizaci projektů v novém Areálu poloprovozní výroby R&D (Pilot Plant). V moderních výzkumných laboratořích pracují kvalifikovaní, zkušení a všestranně vzdělaní odborníci z oblasti chemie, farmacie a biotechnologie, většina z nich má vědecký titul doktora. Tým, který je nastaven na neustálý vývoj a zdokonalování, dosahuje úspěchů při realizaci mnoha složitých projektů s přidanou hodnotou.