Startupy

Hledáme inovativní řešení

Od roku 2015 v Adamedu aktivně působí speciální tým pro spolupráci s prostředím mladých technologických společností ‒ Adamed Technology.

 

Kromě kapitálového skupinového financování je jeho úkolem podpora startupů při provádění jejich prvních kroků, při vytváření nových produktů, služeb a v rozvoji komerčních aktivit.

Komplexní podpora ve všech fázích rozvoje podnikání

Účastníme se mnoha akceleračních programů pro začínající technologické společnosti, přičemž na sebe bereme roli partnera podporujícího projekty z oblasti zdravotnictví (v širším slova smyslu).  Startupům, které se jich účastní, nabízíme mimo jiné:

Mentory a znalce z oboru medicíny, farmacie, biotechnologie, lékařské chemie, biologie a práva průmyslového vlastnictví

Přístup k jedinečné laboratorní infrastruktuře, která umožňuje výrobu a výzkum nových molekul až po vyspělé zvířecí modely

Údaje o trhu, ověření obchodního modelu, podporu při tvorbě prodejní strategie, konzultace s názorovými vůdci ve vybraných oborech medicíny

Investice do vybraných týmů a jejich technologií

Sponzorujeme také soutěže pro startupy, které mají vybrat ty nejlepší z nich a propagovat je. Účastnili jsme se projektů CEE Startup Challenge, CEE Scaleup Challenge, MedTrends ‒ Top Trends, Startup Challenge v rámci European Startup Days nebo Start-Up-Med, který je doprovodnou akcí Kongresu zdravotních výzev.

Kromě toho jsme se v letech 2020 až 2022 zapojili do programů, jako jsou MedBiz Innovations, Science Startup a SmartUp Lab 2022 a další.

Akcelerační programy

Spolupracujeme s Nadaci pro technologické podnikání, která realizuje akcelerátor MIT Enterprise Forum CEE, který je součástí celosvětové sítě MIT Enterprise Forum spřízněné s nejlepší světovou technologickou univerzitou ‒ Massachusetts Institute of Technology. Cílem programu je podpořit rozvoj nejinovativnějších startupů v regionu střední a východní Evropy díky spojení jejich potenciálu se znalostmi a zdroji předních podniků a zkušenostmi polských a mezinárodních mentorů. Adamed je partnerem programu od první edice.

Pomohli jsme rozvinout řadu společností, které pracují na velmi rozmanitých technologiích, např. jehla na biopsii prostaty se speciální povrchovou úpravou, která omezuje riziko infekce, implantát emitující pulzní elektrické pole pro budoucí použití při léčbě nejzhoubnějších nádorů mozku, lékařské zařízení na podporu léčby zánětu prostaty, řešení založené na technologii blockchain podporující dárcovství krve nebo nový lék pro použití při zánětlivém onemocnění střev s využitím nanonosičů.

Akcelerační programy s podporou Adamedu