Zásady ochrany osobních údajů

V zájmu zajištění nejvyšších standardů bezpečnosti si prosím přečtěte následující informace týkající se údajů zpracovávaných na stránkách "Adamed.com". (dále jen "Servis").

Kdo je správce osobních údajů?

Jak je definováno v obecném Nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. (tzv. GDPR) správcem osobních údajů je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a způsoby  zpracování osobních údajů.

Správcem vašich osobních údajů zpracovávaných v Servisu je společnost Adamed Pharma S.A. se sídlem v Pieńkowě, ul.M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Za jakým účelem a jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje osob, které používají Servis nebo kontaktují Správce jeho prostřednictvím (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií), zpracovává Správce:

komunikace s Uživatelem v souvislosti s Vaší zprávou zaslanou prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Servisu, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (je-li v Servise uveden), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je komunikace s osobou, která kontakt se Správcem iniciovala;
za účelem poskytování služeb elektronickou cestou, pokud jde o poskytování přístupu uživatelům k obsahu shromážděnému v Servise - v tomto případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
pro analytické a statistické účely, kdy je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz aktivit Uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb;
pro účely případného určení a uplatňování nároků nebo obrany proti nárokům - právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající  na ochraně jeho práv;

Za účelem provádění marketingových aktivit používá Správce v některých případech profilování. To znamená, že Správce prostřednictvím automatického zpracování dat vyhodnocuje vybrané faktory týkající se Uživatelů, aby mohl analyzovat jejich chování nebo vytvořit prognózu do budoucna. To umožňuje lépe přizpůsobit zobrazovaný obsah individuálním preferencím a zájmům Uživatele.

Doba zpracování údajů Správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Obecně platí, že údaje jsou zpracovávány po dobu trvání služby, do odvolání uděleného souhlasu nebo do vznesení účinné námitky proti zpracování údajů v případech, kdy právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem správce.

Doba zpracování může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro určení a uplatnění případných nároků nebo obranu proti nárokům, a poté pouze tehdy, pokud to vyžaduje zákon, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon. Po uplynutí doby zpracování budou údaje nevratně vymazány nebo anonymizovány.

Snažíme se zajistit, aby všechny osoby, kterých údaje jsou zpracované byly informovány o účelu zpracování jejich osobních údajů, právním základu tohoto zpracování, době retence údajů a všech dalších informacích požadovaných zákonem GDPR v rámci plnění informační povinnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím uvedené e-mailové adresy: iod@adamed.com.

Používáme-li soubory cookie?

Zdvořile informujeme, že na Servisu používáme soubory cookie a podobné technologie v souladu s níže popsanými zásadami.

Co jsousoubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v zařízení uživatele při používání Servisu. Pamatují si, mimo jiné, návštěvu Uživatele a jeho nastavení.

Soubory cookie plní různé funkce, ale používáme je především k tomu, abychom vám umožnili přístup k Servisu a usnadnili jejich používání. Používáme je také pro marketingové účely, ale pouze pokud jste s tím souhlasili na banneru se soubory cookie zobrazeném na Servisu.

Trvalé soubory cookie a soubory session cookie

Typ Popis
Soubory session cookie Některé soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají, dokud se neodhlásíte, neopustíte webové stránky nebo nevypnete webový prohlížeč. Tyto typy souborů cookie nám pomáhají analyzovat webový provoz, umožňují nám identifikovat a řešit technické problémy a usnadňují navigaci na Servise.
"Trvalé" soubory cookie

"Trvalé" soubory cookie se ukládají po dobu uvedenou v jejich parametrech nebo dokud je uživatel neodstraní. Pomáhají nám zapamatovat si nastavení a preference Uživatele, aby byla příští návštěva pohodlnější (např. Uživatel nebude muset znovu zadávat přihlašovací údaje).

 

Nezbytné a volitelné soubory cookie

Typ Popis
Nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou instalovány za účelem zajištění přístupu ke Servisu a jejím základním funkcím, a proto nevyžadují váš souhlas. Bez nezbytných souborů cookie bychom nemohli poskytovat služby na Servise.

Na Servisu můžeme také používat analytické soubory cookie ke shromažďování informací o tom, jak je Servis používány, včetně sledování počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti. Pomáhají nám určit, které stránky jsou více a které méně oblíbené, a pochopit, jak se uživatelé na webu pohybují. To nám umožňuje studovat statistiky a zlepšovat výkonnost Servisu. Informace shromážděné těmito soubory cookie jsou souhrnné, takže nejsou určeny k identifikaci uživatele. Pokud používání těchto souborů cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste náš Servis navštívili a jak jste ji používali.

Volitelné soubory cookie

Tyto soubory cookie používáme pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas. To lze provést kliknutím na tlačítko "Přijmout vše" na banneru se soubory cookie. Pokud uživatel nesouhlasí s používáním nepovinných souborů cookie, měl by na banneru kliknout na tlačítko "Odmítnout". Pokud si uživatel přeje vybrat kategorie souborů cookie, s nimiž souhlasí, měl by kliknout na tlačítko "Spravovat soubory cookie". Souhlas lze kdykoli odvolat změnou zvoleného nastavení.

Kategorie volitelných souborů cookie, které můžeme ve Servisu používat, jsou:

Funkční soubory cookie, které si pro pohodlí uživatele pamatují a přizpůsobují webové stránky jeho volbám, např. jazykovým preferencím nebo personalizaci rozhraní. Pokud uživatel nesouhlasí s používáním těchto souborů cookie, některé funkce Servisu nemusí být k dispozici nebo může fungovat nesprávně.

Reklamní soubory cookie, které nám umožňují přizpůsobit reklamní obsah zobrazovaný vašim zájmům na našim Servisu nebo na jiných stránkách, které navštěvujete. Mohou být instalovány našimi reklamními partnery prostřednictvím našich webových stránek. Na základě informací z těchto souborů cookie a vaší aktivity na jiných stránkách je vytvořen profil vašich zájmů. Nesouhlas s těmito soubory cookie neznamená, že se reklamy nebudou zobrazovat, ale nebudou přizpůsobeny preferencím uživatele.

Soubory cookie sociálních médií, které instalují naši partneři za účelem přizpůsobení reklamního obsahu zobrazovaného na sociálních médiích používaných Uživatelem. Na základě informací z těchto souborů cookie a vaší aktivity na jiných webových stránkách nebo sociálních médiích je vytvořen profil vašich zájmů. Tím je zajištěno, že zobrazený obsah je přizpůsoben individuálním potřebám uživatele. Nepřijetí těchto souborů cookie neznamená, že se reklamy nebudou zobrazovat, ale nebudou přizpůsobeny preferencím Uživatele.

 

Konkrétní účely použití těchto souborů cookie jsme popsali v rámci Platformy pro Správu Souhlasů (CMP). Najdete zde také informace o našich důvěryhodných partnerech a o tom, proč zpracovávají vaše údaje.

Komu umožňujeme ukládat soubory cookie ve vašem zařízení?

Poskytovatelé analytických služeb - abychom lépe porozuměli fungování Servisu, spolupracujeme s poskytovateli analytických služeb, jako jsou Google Analytics a Facebook. Více informací o tom, jak používají vaše údaje, najdete zde: Google; Facebook.

Reklamní partneři - naši reklamní partneři mohou používat reklamní soubory cookie k zobrazování reklam Uživatelům, o kterých se domnívají, že je budou nejvíce zajímat, a k měření účinnosti těchto reklam ve Servisu.

Servis může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace.

Stránky třetích stran také používají soubory cookie, nad kterými nemáme kontrolu - doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich zásady používání souborů cookie.

Změna nastavení prohlížeče

Váš webový prohlížeč by vám měl poskytnout možnost změnit nastavení tak, abyste mohli soubory cookie odmítat, mazat nebo blokovat. Pod těmito odkazy najdete příslušné informace pro nejoblíbenější prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

Vzhledem k tomu, že některé soubory cookie jsou pro fungování Servisu nezbytné, může změna nastavení vašeho prohlížeče způsobit, že některé služby nebudou fungovat, nebo vám dokonce zabrání v používání Servisu.

Platforma pro Správu Souhlasů  (CMP)

Používáme platformu pro správu souhlasů, abychom uživatelům usnadnili výkon jejich práv podle GDPR.

Platformu pro správu souhlasů si můžete prohlédnout a nastavit si v ní soubory cookie. CMP umožňuje:

  • získat podrobné informace o souborech cookie, které používáme v Servisu, a o našich důvěryhodných partnerech;
  • udělit a odvolat souhlas s používáním volitelných souborů cookie námi a našimi důvěryhodnými partnery.

Platforma pro Správu Souhlasů se zobrazí v podobě banneru s cookies při první návštěvě Uživatele na Servise. Při dalších návštěvách můžete vybraná nastavení změnit kliknutím na ikonu cookies ("Spravovat cookies ") v levém dolním rohu Servisu.

Platforma pro Správu Souhlasů si zapamatuje souhlasy nebo námitky vyjádřené uživatelem. V souladu s tím vám službu zpřístupníme k používání. Nastavení můžete kdykoli zkontrolovat a provést změny.

Kdo je Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů a kdo se na něj může obrátit?

Pro společnost Adamed Pharma S.A. byl na základě článku 37 GDPR jmenován Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů. Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů má v rámci svých úkolů zajistit ochranu práv a svobod osob, jejichž osobní údaje Správce zpracovává.

Každá osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, se může obrátit na Pověřenece pro Ochranu Osobních Údajů v jakékoli záležitosti týkající se jejích osobních údajů.

Jaké záležitosti řeší Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ověřuje správnost zpracování osobních údajů. V rámci své činnosti je také kontaktním místem pro případná hlášení týkající se možných nesrovnalostí při zpracování osobních údajů. Proto se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud podle vašeho názoru došlo k porušení ochrany vašich osobních údajů ze strany správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je rovněž subjektem, na který byste se měli obracet s žádostmi o výkon svých práv.

Tato práva se týkají zejména:

  1. Práva na přístup k osobním údajům,
  2. Právo na opravu,
  3. Právo na výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut"),
  4. Právo na omezení zpracování,
  5. Právo na přenositelnost osobních údajů,
  6. Právo vznést námitku proti dalšímu zpracování,
  7. Právo vznést námitku proti automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
  8. Práva na ohlášení porušení ochrany osobních údajů.

Jak bude žádost o uplatnění práv vyřízena?

Žádost lze podat prostřednictvím zaměstnance Správce nebo přímo Pověřence pro Ochranu Osobních Údajů. Správce se jím bude neprodleně zabývat. Pokud vyřízení žádosti trvá déle než jeden měsíc, budete o prodloužení lhůty pro odpověď informováni samostatným dopisem. Takové prodloužení je možné z důvodu složitosti žádosti nebo počtu podaných žádostí. Pokud žádost neumožňuje vaši jednoznačnou identifikaci nebo je nejasná, požádá vás Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů o její doplnění do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud je žádost podána v elektronické podobě, bude další korespondence probíhat rovněž v této podobě, pokud to bude možné. V opačném případě budete o vyřízení své žádosti informováni písemně doporučeným dopisem s dodejkou. Zpracování žádosti je bezplatné. Pokud je však žádost nepřiměřená nebo se často opakuje, může Správce Osobních Údajů (a) uložit přiměřený poplatek s přihlédnutím k přiměřeným administrativním nákladům na vyřízení žádosti, komunikaci nebo provedení požadovaných operací, nebo (b) odmítnout žádost vyřídit.

Jak mohu kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat: elektronicky na e-mailové adrese: iod@adamed.com, písemně na adresu: Adamed Pharma S.A., ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, telefonicky na čísle: 22 732 77 00.

Budou poskytnuté osobní údaje sdíleny s třetími stranami?

Příjemci vašich osobních údajů budou: subdodavatelé podílející se na údržbě Servisu, společnosti kapitálově a personálně propojené se správcem, dodavatelé systémů ICT, společnosti poskytující telemarketingové služby jménem správce (v případě souhlasu s prováděním přímého marketingu a zasíláním obchodních informací elektronickou cestou.