VPOIS

Povinnost zřídit Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

Aktuální informace o přípravcích držitele rozhodnutí o registraci Adamed Czech Republic s.r.o a držitele rozhodnutí o registraci Adamed Pharma S.A. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti potom informace z příbalové informace (PIL).

Informace o přípravku (SPC nebo PIL) jsou Vám k dispozici po zadání názvu přípravku a následném kliknutí na odkaz Vyhledat nebo po dalším následném kliknutí na název přípravku a záložku Doprovodné texty.

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem  .
Přpravky dostupné na trhu jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem .

V případě dotazů na konkrétní přípravek držitele rozhodnutí o registraci Adamed Czech Republic s.r.o nebo držitele rozhodnutí o registraci Adamed Pharma S.A. nás můžete také kontaktovat na:

Adamed Czech Republic s.r.o.

Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČO: 24 833 843,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 178627

Tel.: + 420 221 511 061 nebo + 420 778 031 522
e-mail: adamed.cz@adamed.com