Poslání a hodnoty

Reagujeme na klíčové výzvy moderní medicíny

Hledáme inovativní léčbu, provádíme výzkum originálních léčiv a vyvíjíme léky s přidanou hodnotou.
 

Otevřenost i inovativnost

Aktivně hledáme nová nestandardní řešení zaměřená na zvyšování hodnoty a jedinečnosti naší organizace. Jsme připraveni čelit výzvám a hledat nestandardní řešení. Snažíme se je implementovat, abychom vytvořili pro naši společnost konkurenční výhodu.

Kvalita
Neustále zlepšujeme své znalosti a dovednosti. Dbáme o každý detail práce v organizaci, všechny kroky provádíme s nasazením a náležitou péčí. Postupujeme v souladu s uznávanými standardy.

Vzájemný respekt
Projevujeme empatii a máme pochopení pro jiný úhel pohledu. Všímáme si emocí druhých a reagujeme na ně vhodným a odpovědným způsobem. Umíme naslouchat, vážíme si a všímáme jiných lidí. Poskytujeme vzájemnou zpětnou vazbu.

Provozní dokonalost
Budujeme hodnotu organizace prostřednictvím efektivní a včasné realizace úkolů. Bereme na sebe odpovědnost za přijatá rozhodnutí a opatření. Neustále zdokonalujeme stávající firemní procesy a naše vlastní kompetence.

Flexibilita a rychlé reakce
Máme schopnost rychle implementovat řešení, analyzovat situaci, přijímat rychlá rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost. Akceptujeme změny a vidíme příležitosti, které z nich plynou. Dokážeme modifikovat naše priority.

Adamed pro rodinu


Poznejte lépe rodinu AdamedČtěte více