Výzkum a vývoj

Sázíme na inovace

Hledáme nové účinné a bezpečné způsoby léčby pro pacienty na celém světě.

Inovace se v Adamedu neomezují pouze na hledání originálních léků, jde také o proces spočívající ve zlepšování stávajících produktů nebo léčebných metod. S využitím nejmodernějších technologií se Adamed soustředí na práci na inovativních látkách, ale také na zlepšování produktů nebo léčebných metod ‒ s využitím nejnovějších technologií se zaměřuje mimo jiné na nové formy a způsoby podávání, na nové indikace nebo na tzv. kombinovaná léčiva, tzn. na ta, která obsahují několik účinných látek v jedné tabletě. V současné době máme v portfoliu léčivých přípravků několik desítek molekul, jejichž vývoji se věnujeme. Významnou část z nich tvoří léky s tzv. přidanou hodnotou.
 

Vytváříme vědecko-výzkumná konsorcia ve spolupráci s předními univerzitami a vědeckými ústavy.

Právě v Adamedu byl v centrále v roce 2001 vytvořen první tým vědců, kteří byli zaměstnáni speciálně pro účely vývoje originálních léčiv. Naše znalosti a zkušenosti v kombinaci s přístupem k nejnovějším přístrojům znamenají, že se podílíme na pokroku v medicíně a farmacii.

Adamed laboratoře výzkumu a vývoje

Výzkumné a vývojové centrum

Srdcem naší inovativní činnosti je moderní výzkumné a vývojové centrum v Polsku. Je to jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě, kde jsou realizovány výzkumné projekty, jejichž cílem je vývoj léků s přidanou hodnotou a originálních léků v oblasti organické syntézy, nových technologií a podpory prostřednictvím fyzikálně-chemických analýz. V centru se realizují projekty v laboratorní a poloprovozní fázi, které jsou základem pro transfer technologií do výrobních center společnosti Adamed. Díky práci odborníků ve výzkumných a vývojových laboratořích jsou s využitím nejnovějších technologických výdobytků a moderního vybavení vytvářeny základní i atypické formy léků.

Pilot Plant

Jednou z nejdůležitějších investic, kterou jsme realizovali v roce 2017, byla poloprovozní výrobní stanice R&D. Umožnila urychlit a zlepšit procesy výzkumu a vývoje realizované v Adamedu.

Areál poloprovozní výroby R&D má k dispozici moderní technologie, které umožňují výrobu produktů s přidanou hodnotou a vývoj inovativních forem léků, díky nimž pacienti dostanou vysoce jakostní léčivé přípravky s požadovanou účinnosti a bezpečnostním profilem.

 

 

Dvě výzkumné platformy

Vývoj originálních léčiv

Vývoj léčiv s přidanou hodnotou