Vývoj a inovace

Kombinujeme vědu a obchod

Společnost Adamed spolupracuje s předními univerzitami a národními i zahraničními vědeckými ústavy.

 

Klíčem k úspěchu společnosti Adamed na trhu jsou výzkumné a vývojové aktivity a efektivní komercializace inovativních produktů ve více než 70 zemích světa
Působíme ve dvou obchodních modelech – prodej licencí a budování vlastních prodejních struktur na mezinárodních trzích

Místo, kde se daří inovaci.

Firma Adamed zahájila výzkum a vývoj inovativních léčiv v roce 2001 a byla průkopníkem těchto aktivit v Polsku. Při hledání odpovědí na klíčové výzvy současné medicíny, ale také na civilizační výzvy spolupracuje s Adamedem na vývoji moderních terapií každý den téměř 250 vědců.
 

Více

Podporujeme podnikatelské nápady

Od roku 2015 aktivně podporujeme ekosystém startupů. Kromě financování se také zabýváme projekty, které pomáhají startupům učinit první kroky při vytváření nových produktů a služeb a rozvíjet komerční aktivity. Adamed se účastní řady akceleračních programů pro začínající technologické společnosti na trzích střední a východní Evropy.
 

Více

Projekty EU

Společnost Adamed se aktivně podílí na získávání prostředků ze strukturálních fondů EU na podporu realizace svých ambiciózních projektů. Adamed využil této podpory poprvé již v roce 2006, kdy získal dotaci na jeden ze svých projektů, který byl zaměřen na přípravu inovativního léku na léčbu diabetu 2. typu. Od té doby činí počet firemních projektů realizovaných se spolufinancováním EU, především v oblasti výzkumu a vývoje, přes 20 inovativních projektů podpořených částkou téměř 200 milionů PLN. Je důležité, že získané prostředky mají reálný odraz pro pacienty v podobě nových léčebných postupů uváděných na trh. Široká škála inovativních aktivit, jež Adamed realizoval, byla důvodem pro vytvoření specializovaného týmu ve struktuře společnosti, který aktivně vyhledává a žádá o podporu ze strukturálních fondů EU i z domácích zdrojů.

Adamed pro rodinu


Poznejte lépe rodinu AdamedČtěte více