Vývoj originálních léčiv

Hledáme nové léky v onkologii a neuropsychiatrii

V rámci práce na originálních lécích jsme aktivní ve dvou terapeutických oblastech ‒ onkologii a neuropsychiatrii. Náš multidisciplinární tým odborníků a pokročilá technologická zařízení, ke kterým má přístup, nám umožňují realizovat tak složité projekty, jako je vývoj nových molekul.
 

Naše laboratoře jsou vhodnou kombinací technologií nezbytných pro výběr a otestování kandidáta na lék a pro jeho transfer do stadia klinického vývoje. Máme know-how v oblasti syntézy a analytiky chemických sloučenin a biologických molekul, v oblasti biochemie a biofyziky, buněčné biologie, tkáňové biologie, farmakokinetiky a farmakodynamiky, toxikologie a fyziologie. V našich výzkumných projektech používáme pokročilé matematické analytické nástroje a nástroje pro modelování in silico.

V současnosti se zabýváme četnými projekty ve čtyřech hlavních výzkumných programech a třemi molekulami typu „drug candidate“. První z nich je selektivní inhibitor MDM2, který vykazuje protinádorovou aktivitu u sarkomů, lymfomů a leukémií. Druhá je duálně specifický ligand zacílený na serotoninové receptory 5-HT6 a 5-HT2A. Tato molekula má v budoucnu nalézt uplatnění při léčbě psychotických a kognitivních poruch při demenci. Třetí molekula je rekombinantní fúzní protein s proapoptotickým a antiangiogenním účinkem, kandidát na lék při léčbě solidních gastrointestinálních nádorů.

Pipeline

Discovery Lead optimisation Tox Phase I

Neuropsychiatry