Představenstvo

Maciej
Adamkiewicz

Předseda představenstva
Adamed Pharma S.A..

 

Má specializaci v oboru chirurgie. Je členem Mezinárodní urogynekologické asociace a Polské společnosti menopauzy a andropauzy. Účastnil se aktivně mezinárodních lékařských konferencí (mj. Mezinárodní urogynekologické konference v Melbourne) a také publikoval v domácím a světovém lékařském tisku – International Uroginecology Journal. Od roku 2000 je předsedou představenstva firmy Adamed, kde klade velký důraz na vývoj výzkumu v oblasti hledání inovativních léčiv. Byl vyznamenán Zlatým křížem za zásluhy prezidenta Polské republiky a medailí k 100. výročí znovuzískání nezávislosti, která je udělovaná osobám, jež se zasloužily o polskou ekonomiku.

Małgorzata Adamkiewicz, MD, PhD
Místopředsedkyně představenstva společnosti
Adamed Pharma S.A.
Generální ředitelka

Doktorka medicíny, absolventka Lékařské univerzity ve Varšavě (v současné době Varšavské lékařské univerzity) a Stockholm School of Economics Executive Educations. Má atestaci prvního a druhého stupně v oboru interního lékařství a endokrinologie. Svou profesní kariéru zahájila na Endokrinologické klinice Lékařského střediska postgraduálního vzdělávání ve Varšavě. Se společností Adamed je spojena od začátku její existence. Jako ředitelka pro lékařskou péči byla mimo jiné odpovědná za zřízení oddělení výzkumu a vývoje a zahájení výzkumu nových léčiv. Podílela se také na vytvoření jednoho z prvních vědeckých a průmyslových konsorcií v Polsku. Od roku 2006 nepřetržitě řídí společnost Adamed.

V roce 2010 úspěšně dokončila akvizici společností Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. a Agropharm, jež v současné době působí jako Adamed Pharma S.A.

Małgorzata Adamkiewicz je členkou Světové endokrinologické společnosti. Své úspěchy v oboru medicíny prezentovala na konferencích v Polsku a na mezinárodních endokrinologických kongresech. Je místopředsedkyní představenstva Polské obchodní rady, je členkou Business Centre Klubu, Kolegia byznysu při Jagellonské univerzitě a zasedá v univerzitní radě Varšavské lékařské univerzity. Je spolumajitelkou jednoho z nejmodernějších konferenčních a školicích středisek v Polsku – Narvil u Varšavy.

Małgorzata Adamkiewicz je také předsedkyní Nadace Adamed, která podporuje rozvoj talentované mládeže a popularizaci exaktních a přírodních věd. Iniciovala vznik programu ADAMED SmartUP. Byla vyznamenána Zlatým křížem za zásluhy prezidenta Polské republiky a medailí k 100. výročí znovuzískání nezávislosti, která je udělována osobám, jež se zasloužily o polskou ekonomiku.

 

Paweł
Roszczyk

Jednatel společnosti
Adamed Pharma S.A.
výkonný ředitel

Absolvent Varšavské ekonomické školy, fakulty zahraničního obchodu, kde získal magisterský titul v oboru ekonomie a UniversityTarase Ševčenka v Kyjevě – Institut ekonomie a obchodního práva. Před nástupem do společnosti Adamed získal profesní zkušenostve finančních institucích.

V letech 1997 – 2008 pracoval v makléřské společnostiCentralny Dom MaklerskiPekaoS.A., kde prošel všemi kariérními úrovněmi, od analytika přes projektového manažera v týmu pro přípravu emise, vedoucího týmu pro přípravu emise, až po pozici ředitele odboru kapitálových trhů.

Od roku 2008 pracoval ve společnosti UniCreditCAIBPolandS.A., původně jako výkonný ředitel v divizi investičního bankovnictví v oblasti kapitálových trhů a investičního bankovnictví(Markets& Investment Banking), a poté jako výkonný ředitel v divizi investičního bankovnictví v oblasti korporátního a investičního bankovnictví skupiny UniCredit (Corporate&Investement Banking).

Pracoval pro akcionáře a představenstva předních společností v různých odvětvích, včetně: Netia, Globe Trade Center, TVN, CyfrowyPolsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Poskytoval poradenské služby v privatizačních procesech, mimojiné bance Bank Pekao, Varšavské burze cenných papírů či společnostemTauron Polska Energiaa Polska GrupaEnergetyczna.

V Adamed Pharmapůsobí od roku 2012 ve funkci výkonného ředitele. Spoluzodpovídá za vytváření strategie a dohled nad její realizací, dohled nad klíčovými projekty, účast na strategických investičních rozhodnutícha jejich financování.

 

Magdalena Tomaszewska

Členka představenstva
Adamed Pharma S.A.
Ředitelka obchodních operací

Absolventka farmacie na Lékařské akademii ve Varšavě (dnes Varšavská lékařská univerzita) a studia MBA na varšavské International School of Management (dnes Akademie Leona Koźmińského). Získala specializaci prvního stupně v oboru klinické analytické chemie.

V odvětví farmacie působí už více než 25 let.

Zkušenosti získávala v Polsku i v zahraničí. Pracovala v globálních farmaceutických firmách, a to jak v segmentu inovativních, tak i generických léků. V průběhu své kariéry absolvovala řadu školicích programů v Evropě a USA zaměřených na oblast řízení, strategického plánování a financí.

V letech 2005–2010 vykonávala funkci generální ředitelky Ratiopharm v Polsku. V období 2010–2017 pracovala pro Glenmark Pharmaceuticals, kde působila v mezinárodních strukturách společnosti. Nejdříve řídila činnost firmy na trzích střední a východní Evropy, a následně v celé Evropě, Rusku, SNS, Asii a Jižní Americe. Po návratu do Polska v roce 2017 se stala předsedkyní představenstva a CEO firmy PGF SA.

V Adamed Pharma plní od roku 2020 funkci ředitelky obchodních operací. Je spoluodpovědná za tvorbu a realizaci globální strategie společnosti Adamed a za efektivní adaptaci firmy na změny v tržním prostředí. Řídí mimo jiné oblasti marketingu, prodeje a distribuce v Polsku a na mezinárodních trzích.

 

Tomasz
Krzak

Člen představenstva
Adamed Pharma S.A.
Ředitel lidských zdrojů

Absolvoval na London Business School prestižní program Senior Executive Programme určený členům představenstva. Znalosti v HR oboru získal během postgraduálního studia na Varšavské ekonomické univerzitě. Je také absolventem žurnalistiky na Jagellonské univerzitě v Krakově

a je držitelem titulu magistr v oboru práva na Slezské univerzitě.

Má více než 18 let odborných zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, které získal působením v polských a mezinárodních organizacích. Zodpovídal mj. za Polsko, trhy východní Evropy a pobaltské státy. Profesní kariéru v oblasti HR zahájil ve společnosti Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, kde v roce 2003 spolu s představenstvem uváděl společnost na Burzu cenných papírů. V letech 2005–2011 byl jako personální ředitel zodpovědný za řízení procesu změn a vztahů se společným partnerem v mezinárodním farmaceutickém koncernu Fresenius Kabi. Poté pracoval až do roku 2013 ve Skupině L'OREAL jako personální ředitel.

Ve společnosti Adamed Pharma plní od začátku roku 2014 funkci ředitele zodpovědného za oblast řízení lidských zdrojů. Již několik let vytváří strategii rozvoje společnosti Adamed, podílí se na zpracování globálních strategických a provozních plánů v rámci území, za které nese odpovědnost. Úspěšně vytváří pracovní prostředí se zaměřením na zapojení a také organizační kulturu založenou na firemních hodnotách a founder`s mentality. Je odpovědný za vytváření a implementaci transparentních procesů pokrývajících všechny klíčové aktivity organizace.

Od ledna 2017 je členem představenstva společnosti Adamed Pharma S.A.

 

dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Jednatel společnosti
Adamed Pharma S.A.,
Provozní ředitel

Absolvent Ekonomické univerzity ve Vratislavi, kde v roce 2002 získal doktorát z ekonomie. Stipendista britského vládního stipendijního programu v oboru plánování a analýzy projektů na Bradfordské univerzitě (2005). V letech 2000-2009 přednášel mimo jiné na Vysoké škole ekonomické

a na Bankovním institutu ve Vratislavi. Zkušený manažer působící ve farmaceutickém sektoru od roku 2003. V letech 2006-2008 byl výkonným ředitelem Polsko-německé asociace pro výzkum (EEIG). Od roku 2017 je členem představenstva společnosti Davipharm. V letech 2018–2020 byl členem Ekonomické rady Lodžského vojvodství.

Autor několika desítek publikací zaměřených na řízení dodavatelského řetězce ve farmaceutickém průmyslu a zprávy: „Řízení dodavatelského řetězce ve farmaceutickém odvětví v Polsku v roce 2008”, publikované PMR Institute.Během své kariéry vedl analytické, školicí a implementační projekty ve farmaceutickém, FMCG a logistickém sektoru av oblasti služeb.

S firmou Adamed je spojen od roku 2009. Od roku 2013 působí ve funkci jednatele a výkonného ředitele. Zodpovídá za spoluvytváření a realizaci strategie rozvoje dodavatelského řetězce v širokém slova smyslu, včetně oblasti výroby, kvality, logistiky a technologií.

 

Tomasz
Podgórski

 

Člen představenstva
Adamed Pharma S.A.,
Finanční ředitel

Absolvoval Varšavskou ekonomickou univerzitu (Szkoła Główna Handlowa), obor finance a bankovnictví. Je také absolventem práv na Varšavské univerzitě a je držitelem Undergraduate Diploma Univerzity v Cambridgi v oboru anglického práva a práva EU.

Po dobu 12 let byl spojený s předními investičními bankami, jako například: Rothschild, BNP Paribas a UniCredit CAIB, kde se zabýval transakcemi M&A v oblasti ochrany zdraví, farmacie a spotřebního zboží. Jako finanční ředitel společnosti Adamed zodpovídá za: tvorbu a plnění finanční a mezinárodní strategie a účinné řízení podřízených oblastí, jako je například: controlling, řízení likvidity, účetnictví, nákupy a investice, IT a daňové záležitosti farmaceutické činnosti.