Představenstvo

Maciej
Adamkiewicz

Předseda představenstva
Adamed Pharma S.A..

Má specializaci v oboru chirurgie. Je členem Mezinárodní urogynekologické asociace a Polské společnosti menopauzy a andropauzy. Účastnil se aktivně mezinárodních lékařských konferencí (mj. Mezinárodní urogynekologické konference v Melbourne) a také publikoval v domácím a světovém lékařském tisku – International Uroginecology Journal. Od roku 2000 je předsedou představenstva firmy Adamed, kde klade velký důraz na vývoj výzkumu v oblasti hledání inovativních léčiv. Byl vyznamenán Zlatým křížem za zásluhy prezidenta Polské republiky a medailí k 100. výročí znovuzískání nezávislosti, která je udělovaná osobám, jež se zasloužily o polskou ekonomiku.

Małgorzata Adamkiewicz, MD, PhD
Místopředsedkyně představenstva společnosti
Adamed Pharma S.A.
Generální ředitelka

Doktorka medicíny, absolventka Lékařské univerzity ve Varšavě (v současné době Varšavské lékařské univerzity) a Stockholm School of Economics Executive Educations. Má atestaci prvního a druhého stupně v oboru interního lékařství a endokrinologie. Svou profesní kariéru zahájila na Endokrinologické klinice Lékařského střediska postgraduálního vzdělávání ve Varšavě. Se společností Adamed je spojena od začátku její existence. Jako ředitelka pro lékařskou péči byla mimo jiné odpovědná za zřízení oddělení výzkumu a vývoje a zahájení výzkumu nových léčiv. Podílela se také na vytvoření jednoho z prvních vědeckých a průmyslových konsorcií v Polsku. Od roku 2006 nepřetržitě řídí společnost Adamed.

V roce 2010 úspěšně dokončila akvizici společností Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. a Agropharm, jež v současné době působí jako Adamed Pharma S.A.

Małgorzata Adamkiewicz je členkou Světové endokrinologické společnosti. Své úspěchy v oboru medicíny prezentovala na konferencích v Polsku a na mezinárodních endokrinologických kongresech. Je místopředsedkyní představenstva Polské obchodní rady, je členkou Business Centre Klubu, Kolegia byznysu při Jagellonské univerzitě a zasedá v univerzitní radě Varšavské lékařské univerzity. Je spolumajitelkou jednoho z nejmodernějších konferenčních a školicích středisek v Polsku – Narvil u Varšavy.

Małgorzata Adamkiewicz je také předsedkyní Nadace Adamed, která podporuje rozvoj talentované mládeže a popularizaci exaktních a přírodních věd. Iniciovala vznik programu ADAMED SmartUP. Byla vyznamenána Zlatým křížem za zásluhy prezidenta Polské republiky a medailí k 100. výročí znovuzískání nezávislosti, která je udělována osobám, jež se zasloužily o polskou ekonomiku.

 

Paweł Roszczyk

Člen představenstva
Adamed Pharma S.A.,
Výkonný ředitel

Posledních 16 let se věnuje investičnímu bankovnictví, konkrétně poradenství v oblasti získávání kapitálu pro podniky, uvádění polských a zahraničních společností na Varšavskou burzu cenných papírů, fúzím a akvizicím.

Pracoval ve společnosti Dom Maklerski CDM Pekao S.A. a po odkoupení německé banky HVB Skupinou UniCredit ve společnosti UniCredit CAIB Poland S.A. jako výkonný ředitel divize investičního bankovnictví. Pracoval pro akcionáře a představenstva předních společností ve svém oboru, patřily k nim mezi jinými: Netia, Globe Trade Centre, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Poskytoval poradenství v oblasti privatizačních procesů, mj. Bance Pekao, Burze cenných papírů ve Varšavě, společnostem Tauron Polska Energia a Polska Grupa Energetyczna.

 

Tomasz Podgórski

Člen představenstva společnosti
Adamed Pharma S.A.,
Finanční ředitel

Absolvoval Varšavskou ekonomickou univerzitu (Szkoła Główna Handlowa), obor finance a bankovnictví. Je také absolventem práv na Varšavské univerzitě a je držitelem Undergraduate Diploma Univerzity v Cambridgi v oboru anglického práva a práva EU.

Po dobu 12 let byl spojený s předními investičními bankami, jako například: Rothschild, BNP Paribas a UniCredit CAIB, kde se zabýval transakcemi M&A v oblasti ochrany zdraví, farmacie a spotřebního zboží. Jako finanční ředitel společnosti Adamed zodpovídá za: tvorbu a plnění finanční a mezinárodní strategie a účinné řízení podřízených oblastí, jako je například: controlling, řízení likvidity, účetnictví, nákupy a investice, IT a daňové záležitosti farmaceutické činnosti.

 

Tomasz Krzak

Člen představenstva
Adamed Pharma S.A.,
Ředitel lidských zdrojů
 

Absolvoval na London Business School prestižní program Senior Executive Programme určený členům představenstva. Znalosti v HR oboru získal během postgraduálního studia na Varšavské ekonomické univerzitě. Je také absolventem žurnalistiky na Jagellonské univerzitě v Krakově a je držitelem titulu magistr v oboru práva na Slezské univerzitě.

Má více než 18 let odborných zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, které získal působením v polských a mezinárodních organizacích. Zodpovídal mj. za Polsko, trhy východní Evropy a pobaltské státy. Profesní kariéru v oblasti HR zahájil ve společnosti Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, kde v roce 2003 spolu s představenstvem uváděl společnost na Burzu cenných papírů. V letech 2005–2011 byl jako personální ředitel zodpovědný za řízení procesu změn a vztahů se společným partnerem v mezinárodním farmaceutickém koncernu Fresenius Kabi. Poté pracoval až do roku 2013 ve Skupině L'OREAL jako personální ředitel.

Ve společnosti Adamed Pharma plní od začátku roku 2014 funkci ředitele zodpovědného za oblast řízení lidských zdrojů. Již několik let vytváří strategii rozvoje společnosti Adamed, podílí se na zpracování globálních strategických a provozních plánů v rámci území, za které nese odpovědnost. Úspěšně vytváří pracovní prostředí se zaměřením na zapojení a také organizační kulturu založenou na firemních hodnotách a founder`s mentality. Je odpovědný za vytváření a implementaci transparentních procesů pokrývajících všechny klíčové aktivity organizace.

Od ledna 2017 je členem představenstva společnosti Adamed Pharma S.A.

 

Doktor ekonomických věd Bartłomiej Rodawski

Člen představenstva Adamed Pharma S.A.,
Provozní ředitel

Absolvent Ekonomické univerzity ve Vratislavi, kde v roce 2002 získal akademický titul doktora ekonomických věd. Stipendista britské vlády v oboru Plánování a analýzy projektů na Univerzitě Bradford.  Autor mnoha publikací a prezentací v oboru řízení dodavatelských řetězců. Spojený s farmaceutickým průmyslem od roku 2003. 

Ve své kariéře vedl analytické, vzdělávací a implementační projekty ve spolupráci s četnými subjekty farmaceutických sektorů, logistiky, automobilového průmyslu a služeb. S firmou Adamed je spojený od roku 2009, kde je odpovědný za rozvoj a běžný provoz široce chápaného dodavatelského řetězce, včetně výroby, kvality, logistiky a technologie.