Zprávy

#standwithukraine

28 Únor 2022

V prvé řadě jsme se postarali o naše Spolupracovníky z Ukrajiny a jejich Rodiny a zajistili jim ubytování, materiální a psychologickou pomoc. Vynakládáme úsilí, abych oni a jejich Rodiny byli v bezpečí. Pomáhámetěm, kteří byli nebo celou dobu jsou na území, kde probíhají boje, ale rovněž chceme podpořit Spolupracovníky a jejich Rodiny z Ukrajiny, kteří každý den pracují v našem Výrobním a logickém centru v Pabianicích. Staráme se o naše Kolegyně a Kolegy bez ohledu na národnost.

Podobně jako v případě všech jiných krizí i tentokrát je naší prioritou zajistit dodávky léků. V současné situaci se staráme o dodávky léků na území Ukrajiny a rovněž zajišťuje dostatek léků pro polské pacienty. Jsme otevření a připravení na spolupráci. Pomáháme plánovaně, abychom se ve spolupráci s polskou vládou dodali léky a zdravotnický materiál do nemocnic a raněným a nemocným na území, kde se válčí. Zároveň pamatujeme na polské pacienty. Neustále sledujeme dodávky léků na území naší země.

V duchu kréda Adamed pro Rodinu připravujeme kompletní pomocný balíček pro členy ukrajinských rodin a v dlouhodobě bude Adamed Pharma také finančně podporovat nejpodstatnější cíle.

Adamed jsou především Lidé! Lidé plní empatie, víry v dobro a sílu spolupráce, kteří se angažují, aby pomohli potřebným.