Zprávy

Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá už rok a my nepřestáváme poskytovat pomoc

23 Únor 2023

Rok po ruské vojenské agresi proti Ukrajině je stále zapotřebí pomoci, angažovanosti a podpory v oblastech, kde probíhají nepřátelské akce. Poslední rok bylo prioritou společnosti Adamed Pharma při poskytování pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině zajištění dodávek léků.

Doposud společnost Adamed Pharma vyčlenila na pomoc Ukrajině, včetně léků a zdravotnického materiálu, víc než 14,5 mil. PLN (3,1 mil. EUR). První dodávky našich léků dorazily na Ukrajinu již v prvních dnech války, mimo jiné do nemocnic ve Lvově, Javorově, Užhorodě, Mostysku a Kyjevě.

Zásadní bylo úsilí a aktivity týmu Adamed Pharma Ukraine, který se snažil porozumět potřebám lékařů zachraňujících životy vojáků na bojišti i civilistů, kteří potřebují stálou lékařskou péči v napadených oblastech. V situaci, kdy bylo na začátku války na Ukrajině zavřeno 20 % lékáren, byli naši spolupracovníci v každodenním kontaktu s lékaři a poskytovali jim nejen potřebné léky, ale také zajišťovali průběžnou komunikaci a starali se o jejich rodiny a o celkové rozpoložení.

Společnost Adamed Pharma si uvědomuje, že pomoc je potřebná v mnoha oblastech, a přestože se ve své činnosti zaměřuje na bezpečnost léčiv, podporuje i další aktivity zaměřené na poskytování pomoci. Finančními dary jsme podpořili činnost těchto organizací: Polska Misja Medyczna (Polská lékařská mise), Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce (Sdružení SOS dětské vesničky) a Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Polská psychiatrická asociace).

Aktivně podporujeme aklimatizaci nejmladších válečných uprchlíků v Polsku. V uplynulém roce jsme darovali 2 100 školních pomůcek ukrajinským dětem, které začaly studovat v polských školách. Dětem ve Varšavě, Lubelském a Podkarpatském vojvodství byly rozdány startovací školní balíčky.

Kromě toho se zaměřujeme na vzdělávání, rozvoj a překonávání jazykových bariér. Nadace Adamed zpřístupnila své vzdělávací materiály, které byly dosud vytvořeny v rámci programu ADAMED SmartUP, v ukrajinštině. Na YouTube je k dispozici playlist s názvem „ADAMED SmartUP Academy s ukrajinskými titulky“, kde lze nalézt materiály k vybraným tématům z oblasti přírodních věd. Jsou určeny mladým lidem ve věku 14–19 let a mohou být užitečné pro studenty i učitele.

Vzhledem k tomu, že naše aktivity mají mezinárodní charakter, Adamed od vypuknutí války pečlivě doprovází své ukrajinské kolegy a jejich rodiny. Zaručili jsme jim pomoc existenční, materiální ale i pomoc psychologické povahy. Podpora je poskytována spolupracovníkům a jejich rodinám, kteří se nacházeli nebo stále nacházejí ve válečných oblastech, a také těm, kteří ve společnosti Adamed denně pracují, včetně pracovníků výrobního a logistického centra v Pabianicích. V rámci společnosti Adamed její spolupracovníci od prvních dní války koordinují jak sbírku věcí a dobrovolnickou pomoc, tak i dopravu a ubytování pro ukrajinské rodiny.

Adamed Pharma tváří v tvář nepřetržitým bojům na Ukrajině nepřestává s poskytováním pomoci. V tomto ohledu jsme stále v kontaktu se státními institucemi nebo veřejně prospěšnými organizacemi.

Zatímco věnujeme své úsilí pomoci Ukrajině se zároveň neustále zaměřujeme na zajištění dostupnosti léků v Polsku. Vzhledem k současné společensko-politické situaci a probíhajícím bojům na ukrajinském území si denně připomínáme základní hodnoty bezpečnosti a trvalého mezinárodního míru a odpor k použití síly, násilí proti zdraví a životu.