Chính sách Cookies

Các file cookies là gì?

Các file cookies (còn gọi là “mẩu bánh”) là những số liệu thông tin, đặc biệt là các file bài viết, mà được cất giữ trong thiết bị cuối cùng của người sử dụng trang mạng và được dùng để tận dụng xem các trang mạng internet. Cookies nói chung thường bao gồm trên trang mạng mà có xuất xứ, thời gian cất giữ chúng trong thiết bị cuối cùng và số đặc biệt. Đơn vị đưa thông tin đến thiết bị cuối cùng của người sử dụng trang mạng file cookies và cho phép được tiếp cận là công ty Adamed Pharma S.A. trụ sở tại Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Chính sách Cookies

Các file cookies dùng mục đích gì?

Các file cookies được dùng với mục đích tích lũy thông tin liên quan đến việc người sử dụng cứ tận dụng trang mạng. Đặc biệt, các file cookies có thể cho phép:

  1. giữ cho người sử dụng có thể sử dụng trang mạng (sau khi log-in), nhờ vậy mà người sử dụng không phải log-in và cài mật mã thêm lần nữa mỗi khi vào tiếp các trang con.
  2. làm phù hợp nội dung trang mạng internet tùy theo sở thích của người sử dụng và tối ưu hóa những khi sử dụng trang mạng internet; đặc biệt là các file cookies này cho phép nhận dạng thiết bị của người sử dụng và chiếu lên trang internet tương ứng, đã được tùy thuộc theo từng nhu cầu riêng của người sử dụng;
  3. tạo ra thống kê, để cho phép hiểu được là bằng cách nào thì người sử dụng trang mạng tận dụng trang đó, nhờ vậy có thể chuyển đổi cơ cấu và nội dung trang mạng tốt hơn.

Các file cookies đang sử dụng thuộc loại dạng nào?

Trong khuôn khổ trang mạng này thì đang áp dụng hai loại file cookies cơ bản: „theo giờ” (session cookies) và „cố định” (persistent cookies). Cookies „theo giờ” là những file tạm thời, mà được cất giữ trong thiết bị cuối cùng của người sử dụng cho đến khi log-out, khi rời bỏ trang mạng hoặc khi tắt chương trình (lướt mạng) Cookies „cố định” được cất giữ trong thiết bị cuối cùng của người sử dụng trong một khoảng thời gian xác định với những thông số file cookies hoặc là cho đến khi người sử dụng tự xóa chúng đi.

Trong giới hạn trang mạng này thì có những loại dạng file cookies như sau đây:

  1. các file cookies „cần thiết”, cho phép tận dụng dịch vụ trang mạng có thể tiếp cận trong khuôn khổ đó, thí dụ như các file cookies xác minh tận dụng để xác minh trong khuôn khổ trang mạng;
  2. các file cookies „công suất”, cho phép thu thập thông tin về hình thức sử dụng trang mạng;
  3. các file cookies „chức năng”, cho phép nhớ hết những thông số mà người sử dụng đã chọn và nhớ cả thông tin cá nhân của người sử dụng.

Bằng cách nào có thể thay đổi điều kiện cất giữ hoặc tiếp cận các file cookies?

Trong nhiều trường hợp thì chương trình phục vụ lướt trang mạng đều tự cho phép cất giữ các file cookies trong thiết bị cuối cùng của người sử dụng. Những người sử dụng trang mạng tại mọi thời điểm có thể thay đổi các thông số cài đặt liên quan đến các file cookies. Đặc biệt, những cài đặt này có thể thay đổi bằng cách block phục vụ tự động các file cookies khi lướt mạng hoặc là bằng cách thông báo về mỗi lần đưa thông tin đến thiết bị cuối cùng của người sử dụng. Các thông tin cụ thể về những khả năng và hình thức phục vụ các file cookies có thể tiếp cận trong những cài đặt chương trình lướt trang mạng. Người điều hành trang mạng thông báo là những hạn chế sử dụng các file cookies đều có thể ảnh hưởng đấn một số chức năng có thể tiếp cận trong các trang mạng này. Có thể tiếp cận thông tin cụ thể về chủ đề các file cookies theo địa chỉ: www.wszystkoociasteczkach.pl hoặc trong mục „Pomoc” của menu trang mạng đang dùng.