Chúng tôi tìm kiếm giải pháp cho các thử thách cốt yếu của y học hiện đại

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là nền tảng cho sự thành bại của chúng tôi.

Trách nhiệm là một trong những giá trị quan trọng nhất chúng tôi tuân theo trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Adamed, chúng tôi định nghĩa quan niệm trách nhiệm một cách rộng rãi và toàn diện.

Với tư cách công ty dược phẩm, chúng tôi chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng sản phẩm chúng tôi. Adamed chú ý theo dõi các phương hướng trong xã hội và các biển đối dân số đang diễn ra trên khắp thế giới. 

Chúng tôi giúp đỡ xã hội gìn giữ sức khỏe    

Chúng tôi đảm bảo sự an toàn của các dược phẩm và không ngừng tìm kiếm các phương pháp điều trị cải tiến       

Chúng tôi chú trọng đến môi trường hoạt động của doanh nghiệp, cả về môi trường thiên nhiên lẫn về mối quan hệ với các cộng đồng địa phương    

Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của các năng tài trẻ và phổ biến khoa học toán - lý - hóa và khoa học tự nhiên

Các trụ cột chiến lược CSR của Adamed

Trong các hoạt động của công ty, chúng tôi tuân theo lý tưởng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mục đích chúng tôi là sự phát triển cân đối và bền vững, có sự tôn trọng đối với môi trường.

 

Các chiến dịch truyền thông xã hội

Chúng tôi tiến hành các chiến dịch truyền thông về các chủ đề quan trọng liên quan đến phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội của những người bệnh và của gia đình những người đó. Chúng tôi giáo dục, cung cấp thông tin, cố gắng thay đổi thái độ của mọi người cũng như giúp đỡ họ hàng ngày.

Quỹ Adamed

Quỹ Adamed được sáng lập để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển, khoa học và giáo dục trong lĩnh vực khoa học toán - lý - hóa và khoa học tự nhiên.

Đạo đức

Adamed – doanh nghiệp đáng tin cậy

Sự thành công của Adamed không chỉ là các thành tích trong kinh doạnh và kỹ năng kinh doanh một cách có hiệu quả, mà trước hết là danh tiếng của doanh nghiệp có đạo đức và đáng tin cậy. Đối với chúng tôi, điều đương nhiên là phải hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng làm như vậy là không đủ để tạo ra công ty như mơ ước Ngoài các quy định pháp luật, tại Adamed chúng tôi còn chú trọng đến các phong tục tốt đẹp, các tiêu chuẩn của ngành và các nguyên tắc đạo đức góp phần xây dựng một doanh nghiệp liêm chính và đáng tin cậy. Chúng tôi chờ đợi các đối tác kinh doanh của Adamed cũng có chủ trương như vậy.

Các tư liệu để cài vào

Các tư liệu để cài vào

Báo cáo hành vi vi phạm quy tắc