Phát triển kinh doanh

Hội nhập quốc tế của Adamed trở thành hiện thực

Vào đầu thế kỷ 21, Adamed gia nhập cuộc cạnh tranh toàn cầu phát triển các dự án tiên phong và không ngừng củng cố vị trí tại các thị trường nước ngoài. Adamed đã trở thành một tập đoàn quốc tế tuyển dụng khoảng 2700 người tại 9 quốc gia trên thế giới.

 

Trong mô hình kinh doanh B2B, chúng tôi kinh doanh tại hơn 70 thị trường thế giới và danh sách sản phẩm của tập đoàn bao gồm khoảng 500 sản phẩm. Chúng tôi phân phối những sản phẩm đó theo hai mô hình kinh doanh: 

Mô hình chuyển nhượng chứng chỉ kinh doanh cho các đối tác kinh doanh.
Mô hình thiết lập hệ thống bán hàng - tiếp thị riêng, đồng thời tănguy tín của thương hiệu Adamed tại cácquốc gia khác.

 

License-out

Bộ phận Phát triển Kinh doanh của Adamed là một đội ngũ có chuyên môn cao phụ trách kinh doanh các sản phẩm của Adamed tại các thị trường trên khắp thế giới.

Chúng tôi chấp nhận các loại mô hình hợp tác kinh doanh, bao gồm chuyển nhượng chứng chỉ kinh doanh, phân phối sản phẩm, cùng việc phát triển sản phẩm mới và sản xuất theo hợp đồng.

Chúng tôi đảm bảo toàn bộ sự hỗ trợ trong đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, về mặt chiến lược đưa các sản phẩm ra thị trường, cũng như đảm bảo sự hợp tác cởi mở. Tất cả những yếu tố đó sẽ đảm bảo việc các sản phẩm mới sẽ được đưa ra thị trường thành công, đồng thời hạn chế rủi ro dưới mức tối thiểu và giá cả cạnh tranh. Chúng tôi cung cấp cho các đối tác kinh doanh hồ sơ tài liệu để đăng ký dược phẩm có sẵn, được lập trong định dạng e-CTD, tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của các cơ quan đăng ký dược phẩm của các quốc trên thế giới, bao gồm cả việckiểm tra độ ổn định dược phẩm trong mọi vùng khí hậu. Các sản phẩm chúng tôi được sản xuất tại các cơ sở sản xuất hiện đại, có giấy chứng nhận tuân theo các tiêu chuẩn GMP, không chỉ của châu Âu mà còn của các nước khác như Ả-rạp Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ hay Úc. Kinh nghiệm lâu năm của bộ phận trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và cấp chứng chỉ kinh doanh, cho phép cung cấp cho khách hàng trình độ đối tác cao nhất dựa trêntiêu chí đôi bên cùng có lợi, đảm bảo sự hợp tác với các đối tác một cách bền vững, ổn định và dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Phòng License-in & Business Development

Katarzyna Chądzyńska-Tragarz
License-In & Codevelopment Contracts Department Director
katarzyna.chadzynska@adamed.com

Phòng Licence Out


Sebastian Gromek
Giám đốc Viện Chứng chỉ Kinh doanh Nước ngoài và Hợp tác Thương mại
sebastian.gromek@adamed.com