Sứ mệnh và các giá trị

Chúng tôi mang lại những giải pháp cho các thử thách cốt yếu của ngành y học hiện đại

Chúng tôi tìm các phương pháp điều trị mang tính đổi mới thông qua việc nghiên cứu các biệt dược và phát triển các dược phẩm có giá trị gia tăng.

Tính cởi mở và tính tiên phong​
Chúng tôi tích cực tìm kiếm các giải pháp mới mẻ, độc đáo nhằmgia tăng giá trị và tính riêng biệt của công ty. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với các thử thách và tìm kiếm các giải pháp độc đáo. Chúng tôi cố gắng triển khai những giải pháp đó với mục đích củng cố khả năng canh trạnh của công ty.

Chất lượng
Chúng tôi không ngừng trau dồi và cải thiện kiến thức và kỹ năng Chúng tôi chú tâm đến từng chi tiết trong công việc của công ty và thực hiện một cách nhiệt tình và thận trọng Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới.

Tôn trọng lẫn nhau
Chúng tôi thông cảm và thấu hiểu những quan điểm khác biệt. Chúng tôi cảm nhận được cảm xúc khác biệt và phản ứng một cách phù hợp và có trách nhiệm. Chúng tôi biết lắng nghe, suy nghĩ cân nhắc và biết quan tâm tới người khác. Chúng tôi cung cấp, chia sẻ thông tin cho nhau.

Hoàn hảo trong điều hành
Chúng tôi xây dựng giá trị của doanh nghiệp bằng cách thực hiện các nhiệm vụ một cách  hiệu quả và đúnghạn.
Chúng tôi chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình. Chúng tôi không ngừng cải thiện bản thân và các quy trình nội bộ.

Hoàn hảo trong các hoạt động
Chúng tôi có kỹ năng triển khai nhanh chóng các giải pháp, phân tích tình hình, và có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Chúng tôi cởi mở với sự thay đổi và nắm bắt các cơ hội xuất phát từ những thay đổi đó. Chúng tôi liên tục trau dồi kỹ năng của bản thân va cải tiến các quy trình nội bộ công ty.

Adamed pro rodinu


BAdamed như một gia đìnhĐọc thêm