Phát triển dược phẩm có giá trị gia tăng

Chúng tôi cải thiện các phương pháp điều trị có sẵn

Các dự án nghiên cứu và phát triển tại Adamed được triển khai bởi những bộ phận sau: bộ phận quản trị các dự án, bộ phận tiền công thức, bộ phận phân tích, bộ phận công thức và công nghệ, bộ phận tổng hợp hữu cơ, viện đăng ký và đảm bảo an toàn các phương pháp điều trị dược lý, và bộ phận phát triển lâm sàng.

 

Từ đầu năm 2018, Adamed bắt đầu triển khai một số dự án trong lĩnh vực mới, là sản xuất nghiên cứu và phát triển thử nghiệm (Pilot Plant). Những người làm việc tại các phòng thí nghiệm hiện đại là các chuyên gia về hóa học, dược và công nghệ sinh học có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và có kiến thức phong phú, đa số có học vị tiến sỹ. Bộ phận của chúng tôi có định hướng phát triển và liên tục tự cải tiến có nhiều thành tích khi triển khai các dự án phức tạp có giá trị gia tăng.