Hội đồng Quản trị

Paweł
Roszczyk

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Adamed Pharma
Có chức vụ giám đốc quản trị

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế tại Vác-sa-va, Khoa Thương mại Quốc tế, được học vị thạc sỹ kinh tế học, cũng như tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Taras Shevchenko tại Kiev, Viện Kinh tế và Luật Thương mại. Trước khi bắt đầu làm việc tại công ty Adamed, đã kiếm kinh nghiệm chuyên nghiệp tại nhiều tổ chức tài chính.


Từ năm 1997 đến năm 2008 làm việc tại Công ty Môi giới Chứng khoán Pekao S.A., đi qua các bước sự nghiệp từ chức vụ chuyên viên phân tích qua chức vụ Người Quản lý Dự án trong Nhóm Chuẩn bị Phát hành, chức vụ Nhóm trưởng Nhóm Chuẩn bị Phát hành, đến chức vụ Viện trưởng Viện Thị trường Vốn.

Từ năm 2008 làm việc tại Công ty Cổ phần UniCredit CAIB Poland. Lúc đầu có chức vụ Giám đốc Chấp hành tại Ngành Ngân hàng Đầu tư thuộc Lĩnh vực Thị trường Vốn và Ngân hàng Đầu tư (Markets & Investment Banking), sau đó có chức vụ Giám đốc Quản trị tại Ngành Ngân hàng Đầu tư thuộc Lĩnh vực Ngân hàng Tập đoàn và Đầu tư của Tập đoàn UniCredit (Corporate & Investement Banking).

Làm việc cho các cổ đông và cho các hội đồng quản trị của một số công ty đứng đầu trong các ngành, chẳng hạn như: Netia, Globe Trade Centre, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Đã tư vấn trong quá trình tư nhân hóa, chẳng hạn như của Ngân hàng Pekao, Sàn Chứng khoán tại Vác-sa-va, Tauron Polska Energia, Tập đoàn Năng lượng Ba Lan.

Từ năm 2012 có chức vụ Giám đốc Quản trị tại Adamed Pharma. Là một trong những người phụ trách về việc tạo ra chiến lược và giám sát việc thực hiện chiến lược, về việc giám sát các dự án cốt yếu, cũng như tham gia việc cấp các quyết định đầu tư chiến lược và tìm nguồn tài chính đối với những quyết định đó.

 

Tomasz
Krzak

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Adamed Pharma
Giám đốc Nhân sự

Ông đã tốt nghiệp chương trình Senior Executive Programme có uy tín cao, dành cho các hội viên Hội đồng Quản trị tại London Business School. Ông đã trau dồi kiến thức về nhân sự tại chương trình đào tạo sau đại học tại Đại học Thương mại Vác-sa-va. Ông đã tốt nghiệp Khoa Báo chí của Đại học Jagielloński

tại Kraków và có bằng Thạc sỹLuật của  Đại học Śląski.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp Ba Lan và quốc tế, ông đã phụ trách các thị trường Ba Lan, Đông Âu, các nước Baltic. Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự tại Công ty Cổ phần Sản xuất Sơn và Sơn mài ŚNIEŻKA; ở đó, từ năm 2003, ông cùng hội đồng quản trịđã đưa công ty lênsàn chứng khoán.

Từ năm 2005 đến năm 2011 ông giữchức vụ Giám đốc Nhân sự phụ trách quá trình cải cách và về mối quan hệ với đối tác xã hội tại tập đoàn dược phẩm quốc tế Fresenius Kabi. Sau đó, đến năm 2013 ông đã làm việc tại tập đoàn L’OREAL và đảm nhiêm chức vụ Giám đốc Nhân sự.

Từ đầu năm 2014, ông làGiám đốc phụ trách về Quản lý Nhân sự tại Adamed Pharma. Cách đây vài năm, ông bắt đầu sáng lập chiến lược phát triển của Adamed, tham gia việc sáng lập các hoạch định chiến lược vàhoạch định điều hành toàn cầu, theo khuôn khổ phân bổ trách nhiệm theo vùng. Ông đã đạt được thành công trong việc tạo ra môi trường làm việc khuyến kích nhân viên tích cực tham gia các hoạt động công ty và tạo ra văn hóa tổ chức dựa trên các giá trị của công ty và trên tâm lý người sáng lập Founder’s mentality. Ông cũng phụ trách về sáng lập và triển khai các quy trình minh bạch hóa tất cả các hoạt động cốt yếu của công ty.

Từ tháng 1 năm 2017, ông giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Adamed Pharma

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Adamed Pharma,
Giám đốc Phụ trách về Nghiệp Vụ Thương Mại và sự Phát triển Kinh Doanh

Tốt nghiệp Khoa Dược học Viện Nghiên cứu Y Trường Đại học Tổng hợp Jagielloński , có chuyên môn hạng một về ngành tư vấn dược phẩm. Gắn liền với ngành dược từ cách đây hơn 15 năm. Đã thu được kinh nghiệm chuyên môn trong cả các doanh nghiệp sản xuất biệt dược và trong các doanh nghiệp sản xuất

thuốc gốc (Servier, Ipsen, Adamed, Egis), bắt đầu từ lĩnh vực bán hàng, qua lĩnh vực tiếp thị điều hành, đến lĩnh vực phát triển kinh doanh.

Làm việc tại công ty Adamed từ năm 2013. Đầu tiên phụ trách tạo ra cơ cấu Tiếp thị Chiến lược. Từ năm 2016 bắt đầu chịu trách nhiệm về toàn bộ mảng Phát triển Kinh doanh và về Quản lý Danh mục Sản phẩm của Adamed. Từ tháng ba năm 2021, với cương vị Giám đốc Phụ trách về các Nghiệp Vụ Thương Mại và sự Phát triển Kinh Doanh, Bà quản lý cả lĩnh vực nghiệp vụ thương mại, cả tại thị trường Ba Lan và tại các thị trường nước ngoài.

Bà là một trong những người phụ trách tạo ra và thực hiện chiến lược toàn cầu của Adamed, bao gồm việc tạo ra quy trình cung cấp sản phẩm, đảm bảo sự hoạt động của Công ty thích ứng với môi trường thị trường không ngừng thay đổi. Trong số những lĩnh vực do Bà quản lý có cả tiếp thị thực tiễn, tiếp thị chiến lược, bán hàng và phân phối tại Ba Lan cũng như tại các thị trường quốc tế. Ngoài ra, Bà quản lý Viện Dự án Tiên phong liên quan đến điều phối và tạo ra chiến lược phát triển toàn cầu và thương mại hóa các phần tử tiên phong trong lĩnh vực CNS, ung thư học và điều trị tiểu đường.

 

Tiến sỹ kinh tếhọc Bartłomiej Rodawski

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Adamed Pharma
Giám đốc điều hành

 

 

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế tại Wrocław. Tại đây, vào năm 2002 Ông được trao học vị tiến sỹ kinh tế học, bảo vệ luận án về lĩnh vực quản lý chuỗi cung cấp. Được chính phủ Vương Quốc Anh cấp học bổng cho lĩnh vực Kế hoạch và Phân tích các Dự án, tại trường Đại học Tổng hợp Bradford (2005).

Từ năm 2000 đến năm 2009 làm giáo viên tại một số đại học, trong đó có Đại học Kinh tế tại Wrocław và Đại học Ngân hàng tại Wrocław. Là người quản lý có kinh nghiệm, gắn liền với ngành dược từ năm 2003. Từ năm 2006 đến năm 2008 làm Giám đốc Quản trị của Polish-German Research Associaction (EEIG). Từ năm 2017 là thành viên của Hội đồng quản trị công ty Davipharm. Từ năm 2018 đến năm 2020 là thành viên Hội đồng Kinh tế Tỉnh Łódzkie.

Đã đăng hơn mười bài phân tích về lĩnh vực quản lý chuỗi cung cấp trong ngành dược phẩm và một báo cáo: „Quản lý các chuỗi cung cấp trong ngành dược phẩm ở Ba Lan vào năm 2008”, được xuất bản bởi PMR Institute. Trong quá trình sự nghiệp, đã phụ trách về các dự án phân tích, đào tạo và triển khai trong lĩnh vực dược phẩm, FMCG, logistic và dịch vụ.

Làm việc cho Adamed từ năm 2009. Từ năm 2013 có chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành. Chịu trách nhiệm về việc tạo ra và thực hiện chiến lược phát triển chuỗi cung ứng được hiểu theo định nghĩa rộng, bao gồm việc sản xuất, chất lượng, logistic và công nghệ.

 

Tomasz Podgórski

 

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Adamed Pharma
Giám đốc Tài chính

Tốt nghiệp khoa Tài chính và Ngân hàng của Đại học Thương mại Vác-sa-va. Ngoài ra, tốt nghiệp khoa Luật Trường đại học Vác-sa-va và có bằng Undergraduate Diploma Trường Đại học Cambridge trong kĩnh vực luật Anh Quốc và luật Liên Minh Châu Âu. Hiện tại đang thực hiện chương trình Global Executive MBA

tại INSEAD.

Từ năm 2006 đến năm 2017 đã hợp tác với các ngân hàng đầu tư hàng đầu như: BNP Paribas (2006), Rothschild (2007-2008) và UniCredit (2008-2015 tại Vác-sa-va, 2015-2017 tại Vienna). Ở đó, ông phụ trách về các giao dịch theo mô hình M&A trong lĩnh vực y tế, dược và hàng tiêu dùng cuối cùng.

Làm việc tại Adamed Pharma từ năm 2017. Với tư cách Giám đốc Tài chính, ông phụ trách về việc sáng lập và tiến hành chiến lược tài chính và chiến lược quốc tế, việc triển khai các công cụ công nghệ, trong đó có việc sử dụng các giải pháp đám mây hiện đại, cũng như về việc quản trị có hiệu quả Lĩnh vực Tài chính bao gồm: Hệ thống Kiểm soát, Quản lý Khả năng Tiền mặt, Kế toán, Thu mua và đầu tư, Công nghệ Tin học và Quản trị Dữ liệu.

 

Marcin
Celejewski

 

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Adamed Pharma
Giám đốc Phụ trách Dự án Kinh doanh Tiên phong

Tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Vác-sa-va, Khoa Quản trị và Tiếp thị, chuyên về môn quản trị chiến lược. Tích lũy kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Ba Lan và ở nước ngoài. Là thành viên hội đồng quản trị và có chức vụ lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp sau: PLL LOT, PKP Intercity, Đường sắt

Ucraina, Qatar Airways, Kenya Airways, Fiege GmbH.

Phụ trách thiết lập và triển khai các chiến lược phát triển tiên phong với mục đích thực hiện các bước cải tiến đột phá kết quả kinh doanh và hình ảnh tại thị trường của các doanh nghiệp hoạt động tại các thị trường năng động và có tính canh trạnh cao.

Trong số các thành tích cốt yếu của các nhóm do Ông quản trị có việc triển khai chủ thể mới của Qatar Executive vào năm 2010, thay đổi chiến lược thương mại và chiến lược giá cả của Fiege Polska vào năm 2012, triển khai sự cải tiến về mặt chính sách đối với khách hàng, về mặt tài chính và hình ảnh tại công ty, dẫn đến những chuyến tàu Pendolino bắt đầu chạy trên đường sắt Ba Lan vào năm 2015, hoàn thành và bắt đầu triển khai chiến lược bành trướng thị trường của công ty LOT vào năm 2016 và phát triển chiến lược “cuộc cách mạng khách hàng” và số hóa tại công ty Đường sắt Ucraina vào năm 2020.

Từ tháng mười hai năm 2020 có chức vụ Giám đốc Phụ trách về Dự án Kinh doanh Tiên phong, chịu trách nhiệm tìm kiếm và đánh giá các dự án sẽ góp phần cho việc thực hiện chiến lược của Adamed.