• Chúng tôi đã bắt đầu ở Ba Lan
  • Hiện tại chúng tôi có 9 văn phòng đại diện
  • Các sản phẳm của Adamed có thể mua được trên khắp thế giới
  • Dự án cải tiến của Ba Lan có tầm quan trọng ở quy mô thế giới
  • Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về những đổi mới của chúng tôi

Các biệt dược

Tại Adamed chúng tôi làm việc trong khuôn khổ hai nền nghiên cứu. Chúng tôi tìm kiếm các thuốc chữa bệnh ưng thu và thuốc chữa bệnh hệ thần kinh trung ương.

Chúng tôi cải thiện các phương pháp điều trị có sẵn

Tại Adamed, chúng tôi phát triển các dược phẩm có giá trị gia tăng

Chúng tôi bán sản phẩm cho 70 thị trường trên toàn thế giới