Phát triển biệt dược

Chúng tôi tìm kiếm các dược phẩm mới mẻ trong ung thư học và thần kinh học

Trong khuôn khổ phát triển các biệt dược, chúng tôi tích cực hoạt động trong hai lĩnh vực điều trị – ung thư học và thần kinh học. Chúng tôi triển khai các dự án, kể cả những dự án phức tạp như phát triển các phân tử mới, nhờ nhóm chuyên gia liên ngành của chúng tôi và nhờ được sử dụng các cơ sở hạ tầng công nghệ.

 

Các phòng thí nghiệm chúng tôi là sự kết hợp linh hoạt của các công nghệ cần thiết để chọn lọc và thử nghiệm ứng cử viên thuốc và chuyển sang giai đoạn phát triển lâm sàng. Chúng tôi có kiến thức về lĩnh vực tổng hợp và phân tích các hợp chất hóa học và các phân tử sinh học, trong lĩnh vực hóa sinh học và lý sinh học, sinh học tế bào, sinh học mô, dược động học và dược lực học, độc chất học và sinh lý học. Trong các dự án nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương pháp toán học cấp tiến, các phương pháp phân tích và tạo mô hình trên máy tính.

Hiện tại chúng tôi tích cực phát triển nhiều dự án thuộc bốn chương trình nghiên cứu lớn, cũng như phát triển ba phân tử thuộc loại „drug candidate”. Phân tử thứ nhất là chất ức chế chọn lọc MDM2 có tác dụng điều trị ung thư trong các loại bệnh ung thư sarcoma, bệnh ung thư lymphoma và bệnh bạch cầu. Phân tử thứ hai là phối tử lưỡng kết liên kết với thụ thể serotonin 5-HT6 và 5-HT2A. Trong tương lai, phân tử này sẽ được sử dụng để điều trị rối loạn tâm thần và rối loạn nhận thức trong bệnh sa sút trí tuệ. Phân tử thứ ba là protein dung hợp tái tổ hợp, thúc đẩy sự chết rụng tế bào và có tác dụng ức chế sự hình thành mạch máu. Đây là ứng cử viên thuốc điều trị ung thư dạng đặc của ống tiêu hóa.

Pipeline

Discovery Lead optimisation Tox Phase I

Neuropsychiatry