International markets
Ba lan (từ năm 1986)
Adamed ở Ba Lan
Cộng Hòa Séc (từ năm 2016)
Trang web của văn phòng đại diện
Slovakia (từ năm 2016)
Trang web của văn phòng đại diện
Tây Ban Nha (từ năm 2009)
Trang web của văn phòng đại diện
Kazakhstan (từ năm 2013)
Trang web của văn phòng đại diện
Uzbekistan (từ năm 2020)
Trang web của văn phòng đại diện
Việt Nam (từ năm 2018)
Trang web của văn phòng đại diện
Chúng tôi bắt
đầu ở Ba Lan
Bây giờ chúng tôi có
9 văn phòng đại diện
Các sản phẩm của
Adamed có thể mua được
trên khắp thế giới
Dự án đổi mới
của Ba Lan có tầm
quan trọng quy mô
thế giới
Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về những đổi mới của chúng tôi

Các biệt dược

Tại Adamed chúng tôi làm việc trong khuôn khổ hai nền nghiên cứu. Chúng tôi tìm kiếm các thuốc chữa bệnh ưng thu và thuốc chữa bệnh hệ thần kinh trung ương.

Chúng tôi cải thiện các phương pháp điều trị có sẵn

Tại Adamed, chúng tôi phát triển các dược phẩm có giá trị gia tăng

Chúng tôi bán sản phẩm cho 70 thị trường trên toàn thế giới