Компания басќармасы

Павел
Рощик

Adamed Pharma S.A.
Басқарма Кеңесінің мүшесі,
Басқарушы директор

Варшава экономика мектебінің халықаралық сауда факультетінің түлегі, экономика магистрі дәрежесінің иегері, сондай-ақ Киев қаласындағы Тарас Шевченко атындағы экономика және коммерциялық құқық институтының түлегі. Adamed компаниясына қосылғанға дейін, қаржы мекемелерінде ауқымды кәсіби жұмыс тәжірибесін иеленді.

1997 жылдан 2008 жылға дейін Pekao S.A. Орталық брокерлік үйінде жұмыс істеді, онда оның мансабы талдаушы ретінде басталып, оны жоба менеджері лауазымына, содан кейін эмиссияларды дайындау тобының басшысы және капитал нарықтары бөлімшесінің директоры болды.

2008 жылы ол UniCredit CAIB Poland S.A. командасына қосылып, алдымен нарықтарды дамыту және инвестициялық банкинг бөлімшесінің Инвестициялық банкинг бөлімінің атқарушы директоры ретінде, кейіннен UniCredit корпоративтік және инвестициялық банкинг жөніндегі тобының инвестициялық банкинг бөлімшесінің Басқарушы директоры лауазымына ие болды.

Ол сектордың жетекші компанияларының акционерлері мен басқарма кеңестерінің мүшелері үшін жұмыс істеді, оның ішінде, сонымен қатар: Netia, Globe сауда орталығы, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec және Adamed. Ол сонымен қатар Pekao Банкінің, Варшава қор биржасының, Tauron Polska Energia энергетикалық холдингінің, PGE компаниясының және басқалардың жекешелендіру бойынша кеңесшісі болды.

Adamed Pharma компаниясында ол 2012 жылдан бастап Басқарушы директор қызметін атқарып келеді. Ол сонымен қатар стратегияны әзірлеуге қатысады және оның орындалуын бақылайды. Ол негізгі жобаларды бақылайды және стратегиялық маңызды инвестициялық шешімдер қабылдауға және оларды қаржыландыруға қатысады.

 

Магдалена Томашевска

Басқарма мүшесі
Adamed Pharma S.A.,
Бизнес операциялар жөніндегі директор

Магдалена Томашевска Варшава Медицина Академиясының (қазіргі Варшава Медицина Университеті) фармацевтика факультетінің түлегі, сондай-ақ Халықаралық менеджмент мектебінде (қазіргі Козьминский Университеті) MBA дәрежесін алды. Оның алғашқы мамандығы клиникалық аналитика болады. Томашевска ханымның

фармацевтика саласындағы еңбек өтілі 25 жылдан артық. Оның кәсіби тәжірибесі Польшада, сонымен бірге шет елдерде жиналған.

Томашевска ханым әлемдік фармацевтикалық компанияларда инновациялық медициналық құралдар мен дженерик-препараттар сегменттерінде еңбек етті. Жұмыс бабы бойынша ол үздіксіз біліктілігін арттырып, Еуропа мен АҚШ-та өткізілген менеджмент, стратегиялық жоспарлау және қаржыландыру бойынша білім беру бағдарламаларына қатысты.

2005 жылдан бастап 2010 жылға дейін Томашевска ханым Польшадағы Ratiopharm компаниясының Бас директоры лауазымында қызмет етті. 2010-2017 жылдары ол Glenmark Pharmaceuticals холдингінің халықаралық құрылымдарында жұмыс істеді, бастапқыда Орталық және Шығыс-Еуропа нарықтарындағы компания қызметіне басшылық етті, кейіннен Еуропа, Ресей, ТМД, Азия және Оңтүстік Америка бойынша барлық бағыттарды басқарды. 2017 жылы Польшаға оралғаннан кейін, ол PGF SA компаниясына Басқарма Президенті және Бас директор ретінде қосылды.

Adamed Pharma компаниясында Томашевска ханым 2020 жылдан бастап Бизнес операциялар жөніндегі директор лауазымында қызмет етеді. Одан бөлек, ол Adamed компаниясының жаһандық стратегиясын дамыту және іске асыру, сонымен қатар ұдайы өзгеріп отыратын қоршаған ортаға сәтті әрі уақытылы бейімдеу үшін жауапты. Оның өзге де кәсіптік міндеттеріне Польша мен халықаралық нарықтарында маркетинг, сату және дистрибьютерлік қызметі басқаруға жатады.

 

Томаш
Кшак

Adamed Pharma S.A. компаниясыныњ басќармасыныњ мџшесі,
ењбек ресурсы бљлімініњ директоры

Лондон бизнес мектебініњ аѓа менеджерлеріне арналѓан беделді баѓдарламаны бітірген. Варшава экономика мектебініњ аспирантурасында ењбек ресурсы бљлімінде оќыѓан. Краковтаѓы Джагиеллон университетінде журналистика факультетін бітірді, Силезия университетініњ зањ магистрі дѕрежесін алды.

Оныњ поляк жѕне халыќаралыќ ђйымдарда да ењбек ресурстарын басќару саласында 18 жылдан астам кѕсіби тѕжірибесі бар. Љзініњ ењбек жолында ол Польшаѓа, ОШЕ жѕне Балтыќ жаѓалауы елдерініњ нарыќтары бойынша жауапты тђлѓа болады. Ол ењбек ресурстары саласындаѓы ењбек жолын ŚNIEŻKA SA лак-бояу зауытында бастады. 2003 жылы ŚNIEŻKA SA компаниясыныњ басќармасымен бірлесіп, компанияныњ биржадаѓы IPO-сын аяќтады. 2005-2011 жж ол Fresenius Kabi халыќаралыќ фармацевтикалыќ конгломераттаѓы ењбек ресурстарын басќару жѕне ѕлеуметтік серіктестік ќатынастары бойынша ењбек ресурстары жљніндегі директор болды. Содан кейін ол L'OREAL компаниялар тобына ауысты, онда 2013 жылѓа дейін ењбек ресурстары бљлімініњ директоры болды.

2014 жылдыњ басынан бастап Adamed Pharma компаниясыныњ ењбек ресурстары жљніндегі директоры болды. Соњѓы бірнеше жыл ішінде ол Adamed компаниясыныњ љсу стратегиясын ѕзірледі жѕне љзініњ жауапкершілігі аясында жаћандыќ стратегиялыќ жѕне атќарущылыќ жоспарларды жасауѓа ќатысты. Ол ќызыќты жђмыс орнын сѕтті ќђрып, компания ќђндылыќтары мен ќђрылтайшыныњ моральдыќ ќђндылыѓына негізделген корпоративтік мѕдениетті ќалыптастырады. Ол ђйымдаѓы барлыќ негізгі ќызмет џшін ашыќ процестерді ќђруѓа жѕне жџзеге асыруѓа жауап береді.

Ол 2017 жылдыњ ќањтарынан бастап Adamed Pharma S.A. басќармасыныњ мџшесі болды.

 

Сильвия
Берджик-Каларус

 

Adamed Pharma S.A. Басқарма Кеңесінің мүшесі,
Инновациялық бизнес-жобалар бағытының басшысы

Сильвия Ягеллон университеті медициналық колледжінің фармацевтика факультетін бөлшек саудалық фармацевтикалық қызмет саласындағы бірінші деңгейдегі маманданумен аяқтаған. Оның мансабы 15 жыл бойы фармацевтикалық қызметпен байланысты. Кәсіптік тәжірибесі түпнұсқалық препараттарды өндірушілермен де және

дженериктерді өндірушілермен де жұмыс істеуді қамтиды (Servier, Ipsen, Adamed және Egis). Сильвия өз жолын сату бөлімінен бастап, кейін операциялық маркетингке көшкен, ал қазір бизнесті дамыту бағытын басқарып келеді. Сильвия Adamed компаниясында 2013 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Ол стратегиялық маркетинг құрылымдарының алғашқы әзірлеушісі бола отырып, 2016 жылдан бастап Adamed компаниясының бизнесті дамыту және өнім портфолиосын басқару бойынша бөлімшесінің барлық қызметі үшін жауапты болып табылады. Сильвия өзінің қазіргі лауазымында Adamed өнімі сатылымының жаһандық процесін құруға тікелей басшылық етеді, сондай-ақ жеткізу, сыртқы лицензиялау және стратегиялық альянстар бөлімшелері үшін жауапты. Сонымен қатар, ол ОЖЖ, онкология және диабетология саласындағы инновациялық молекулаларды дамыту мен коммерцияландырудың жаһандық стратегиясын үйлестіру мен қалыптастыру бөлігінде инновациялар бөліміне басшылық етуді жүзеге асырады.

Бұдан бөлек, бизнесті дамыту және өнім портфолиосын басқару бағытының басшысы бола отыра, ол іскерлік болжамдарға қол жеткізу мен дамып келе жатқан нарықтық ортаға сәйкестікті қамтамасыз ету бойынша жұмыс істей отыра, Adamed халықаралық стратегиясын әзірлеу мен іске асыруға қатысады.

 

Бартломей Родавский, экономика докторы (PhD)
Adamed Pharma S.A.
Басқарма мүшесі,
бас атқарушы директор

 

 

Вроцлав экономика және бизнес университетінің түлегі, оған 2002 жылы экономика бойынша докторлық дәреже берілді. Бредфорд университетінің жобалық жоспарлау және талдау саласындағы Ұлыбритания үкіметінің стипендиясын алушы, 2005 ж. 2000-2009 жылдары Вроцлав экономика және

бизнес университетінің, сондай-ақ Вроцлав жоғары Банк мектебінің оқытушысы болды. Тәжірибелі басшы ретінде ол 2003 жылдан бастап фармацевтикалық секторда жұмыс істейді. 2006-2008 жылдары поляк-неміс зерттеулер қауымдастығының (EEIG) басқарушы директоры қызметін атқарды. 2017 жылдан бастап Davipharm Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады. 2018-2020 жылдары Лодзь провинциясының экономикалық кеңесінің мүшесі болды.

Бартломей Родавский фармацевтикалық сектордағы өндірістік-өткізу тізбектері тақырыбына арналған оннан астам мақаланың, сондай-ақ, мынадай есептің авторы болып табылады: PMR институты жариялаған "2008 жылы Польшаның фармацевтикалық секторындағы өндірістік-өткізу тізбегін басқару". Өзінің кәсіби мансабында ол фармацевтикалық секторда, сондай-ақ FMCG (күнделікті сұраныстағы тауарлар), логистика және қызмет көрсету секторларында жобаларды талдаумен, оқытумен және іске асырумен айналысады.

Adamed компаниясында 2009 жылдан бері жұмыс істейді. 2013 жылдан бастап Басқарма кеңесінің мүшесі және бас атқарушы директор болып табылады. Ол өндіріс, сапаны бақылау, логистика және технологияны қоса алғанда, кең мағынада өндірістік-өткізу тізбегін дамыту стратегиясын дайындауға және іске асыруға қатысуға жауапты.

 

Томаш
Подгурский

Adamed Pharma S.A.
басќарма мџшесі,
бас ќаржы директоры,

 

 

Варшава экономика мектебінің (SGH) түлегі, мамандығы – «Қаржы және банк ісі». Варшава университетінің құқық факультетін бітірді және Кембридж университетінде ағылшын және еуропалық құқық (бакалавриат) мамандығы бойынша диплом алды. Қазіргі таңда Басқару Кадрларына Арналған Іскерлік Әкімшіліктеу

Магистрі (МВА) бағдарламасы бойынша білім алуда.

2006-2017 жылдары алдыңғы қатарлы инвестициялық банктермен қызметтес болды, солардың ішінде: BNP Paribas (2006), Rothschild (2007-2008) және UniCredit (2008-2015 жж. Варшавада, 2015-2017 жж. Венада). Сол кезде денсаулық сақтау, фармация және тұтыну салаларында қосылу және бірігу мәмілелерін әзірлейді.

2017 жылдан бастап Adamed Pharmada-да қызмет етеді. Бас қаржы директоры ретінде ол қаржылық және халықаралық стратегияларды құруға және жүзеге асыруға, технологиялық құралдарды енгізуге, заманауи бұлтты шешімдерді пайдалануға және қаржы аймағын тиімді басқаруға жауапты, оның ішінде: Бақылау, өтімділікті басқару, есеп, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, ақпараттық технологиялар және деректерді басқару.

 

Марцин
Сележевский

Adamed Pharma S.A. Басқарма Кеңесінің мүшесі,
Инновациялық бизнес-жобалар бағытының басшысы

Марцин стратегиялық менеджмент бағытында мамандана отырып, Варшава экономика мектебінің Менеджмент және Маркетинг бағдарламасының түлегі болып табылады. Оның кәсіптік тәжірибесі Польшада да және шет елдерде де жұмысты, соның ішінде: PLL LOT, PKP Intercity, «Украина темір жолы»,

Qatar Airways, Kenya Airways және Fiege GmbH сияқты компаниялардағы басқарушы лауазымдар мен директорлар кеңестеріне мүшелік етуді қамтиды. Оның міндеттеріне динамикалық және жоғары бәсекелі нарықтарда жұмыс істейтін компаниялардың қызметі мен нарықтық қабылдануы көрсеткіштерінде серпілісті өзгерістерге қол жеткізуге бағытталған инновациялық даму стратегияларын әзірлеу мен іске асыру енген. Оның басқаруындағы командалардың негізгі жетістіктеріне 2010 жылы жаңа Qatar Executive компаниясының іске қосылуы; 2012 жылы Fiege Polska коммерциялық және баға стратегиясының толық өзгеруі; 2015 жылы Польшада Pendolino маркалы пойыздардың шығарылуына әкелген, PKP Intercity компаниясында тұтынушылармен жұмыс істеу, сапаны қамтамасыз ету, қаржы және имиджді қалыптастыру саласындағы өзгерістерді іске асыру; 2016 жылы LOT кеңейту стратегиясын әзірлеу және оны іске асырудың алғашқы кезеңі, сондай-ақ 2020 жылы «Украина темір жолы» компаниясының тұтынушыларына қызмет көрсету мен оны цифрлендірудің революциялық жаңа әдісі бойынша стратегия дайындау жатады.

Марцин 2020 жылғы желтоқсаннан бастап Adamed Pharma компаниясында инновациялық бизнес-жобалар бағытының басшысы лауазымын атқарып келеді. Оның міндеттеріне Adamed компаниясы стратегиясының іске асырылуын қолдауға бағытталған жобаларды анықтау және бағалау жатады.