Компания басќармасы

Павел
Рощик

 

Adamed Pharma S.A.
Басқарма Кеңесінің мүшесі,
Басқарушы директор

Варшава экономика мектебінің халықаралық сауда факультетінің түлегі, экономика магистрі дәрежесінің иегері, сондай-ақ Киев қаласындағы Тарас Шевченко атындағы экономика және коммерциялық құқық институтының түлегі. Adamed компаниясына қосылғанға дейін, қаржы мекемелерінде ауқымды кәсіби жұмыс тәжірибесін иеленді.

1997 жылдан 2008 жылға дейін Pekao S.A. Орталық брокерлік үйінде жұмыс істеді, онда оның мансабы талдаушы ретінде басталып, оны жоба менеджері лауазымына, содан кейін эмиссияларды дайындау тобының басшысы және капитал нарықтары бөлімшесінің директоры болды.

2008 жылы ол UniCredit CAIB Poland S.A. командасына қосылып, алдымен нарықтарды дамыту және инвестициялық банкинг бөлімшесінің Инвестициялық банкинг бөлімінің атқарушы директоры ретінде, кейіннен UniCredit корпоративтік және инвестициялық банкинг жөніндегі тобының инвестициялық банкинг бөлімшесінің Басқарушы директоры лауазымына ие болды.

Ол сектордың жетекші компанияларының акционерлері мен басқарма кеңестерінің мүшелері үшін жұмыс істеді, оның ішінде, сонымен қатар: Netia, Globe сауда орталығы, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec және Adamed. Ол сонымен қатар Pekao Банкінің, Варшава қор биржасының, Tauron Polska Energia энергетикалық холдингінің, PGE компаниясының және басқалардың жекешелендіру бойынша кеңесшісі болды.

Adamed Pharma компаниясында ол 2012 жылдан бастап Басқарушы директор қызметін атқарып келеді. Ол сонымен қатар стратегияны әзірлеуге қатысады және оның орындалуын бақылайды. Ол негізгі жобаларды бақылайды және стратегиялық маңызды инвестициялық шешімдер қабылдауға және оларды қаржыландыруға қатысады.

 

Томаш
Кшак

 

Adamed Pharma S.A. компаниясыныњ басќармасыныњ мџшесі,
Кадрлар, компания мәдениеті және ұйымды дамыту жөніндегі директор

Лондон бизнес мектебініњ аѓа менеджерлеріне арналѓан беделді баѓдарламаны бітірген. Варшава экономика мектебініњ аспирантурасында ењбек ресурсы бљлімінде оќыѓан. Краковтаѓы Джагиеллон университетінде журналистика факультетін бітірді, Силезия университетініњ зањ магистрі дѕрежесін алды.

Оныњ поляк жѕне халыќаралыќ ђйымдарда да ењбек ресурстарын басќару саласында 18 жылдан астам кѕсіби тѕжірибесі бар. Љзініњ ењбек жолында ол Польшаѓа, ОШЕ жѕне Балтыќ жаѓалауы елдерініњ нарыќтары бойынша жауапты тђлѓа болады. Ол ењбек ресурстары саласындаѓы ењбек жолын ŚNIEŻKA SA лак-бояу зауытында бастады. 2003 жылы ŚNIEŻKA SA компаниясыныњ басќармасымен бірлесіп, компанияныњ биржадаѓы IPO-сын аяќтады.

2005-2011 жж ол Fresenius Kabi халыќаралыќ фармацевтикалыќ конгломераттаѓы ењбек ресурстарын басќару жѕне ѕлеуметтік серіктестік ќатынастары бойынша ењбек ресурстары жљніндегі директор болды. Содан кейін ол L'OREAL компаниялар тобына ауысты, онда 2013 жылѓа дейін ењбек ресурстары бљлімініњ директоры болды.

2014 жылдыњ басынан бастап Adamed Pharma компаниясыныњ ењбек ресурстары жљніндегі директоры болды. Соњѓы бірнеше жыл ішінде ол Adamed компаниясыныњ љсу стратегиясын ѕзірледі жѕне љзініњ жауапкершілігі аясында жаћандыќ стратегиялыќ жѕне атќарущылыќ жоспарларды жасауѓа ќатысты. Ол ќызыќты жђмыс орнын сѕтті ќђрып, компания ќђндылыќтары мен ќђрылтайшыныњ моральдыќ ќђндылыѓына негізделген корпоративтік мѕдениетті ќалыптастырады. Ол ђйымдаѓы барлыќ негізгі ќызмет џшін ашыќ процестерді ќђруѓа жѕне жџзеге асыруѓа жауап береді.

Ол 2017 жылдыњ ќањтарынан бастап Adamed Pharma S.A. басќармасыныњ мџшесі болды.

 

Сильвия
Берджик-Каларус

Adamed Pharma S.A. Басқарма Кеңесінің мүшесі,
Коммерциялық істер және кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі директор

Бөлшек сауда дәріхана ұйымы бойынша бірінші дәрежелі мамандандырылған Краковтағы Ягеллон университетінің медициналық колледжінің фармация факультетінің түлегі.Ол фармацевтика саласында 15 жылдан астам уақыт қызмет етті.Ол өзінің кәсіби тәжірибесін түпкі және жалпы фармацевтикалық компанияларда

(Servier, Ipsen, Adamed, Egis), бастапқыда сатылымда, кейінірек жедел маркетинг пен бизнесті дамытуда жинады.

Сильвия Берджик-Каларус Adamed-пен 2013 жылдан бері жұмыс істейді.Ол бастапқыда стратегиялық маркетинг құрылымдарын құрды және 2016 жылдан бастап ол бүкіл Adamed компаниясының бизнесті дамыту және өнім портфолиосын басқару бөліміне жауап береді.2021 жылы наурызда Коммерциялық істер және бизнесті дамыту жөніндегі директор ретінде ол Польша нарығындағы, сонымен қатар сыртқы нарықтардағы коммерциялық операцияларды басқаруды өз қолына алды.

Ол – Adamed компаниясының ғаламдық стратегиясын, оның ішінде құбыр желілерін әзірлеуге және жүзеге асыруға, сондай-ақ компанияны өзгеріп отыратын нарықтық жағдайға бейімдеу үшін орындалатын жұмыстарға жауаптылардың бірі.Мамандықтың басқа салаларымен қатар ол Польшада да, халықаралық нарықтарда да жедел және стратегиялық маркетингке, сату және тарату менеджментіне жауап береді.Оның кәсіби міндеттеріне инновациялық қызметті басқару, даму стратегияларын үйлестіру және құру, орталық жүйке жүйесі, онкология және диабетологияның терапевтік бағыттарындағы инновациялық молекулаларды коммерциализациялау кіреді.

 

Бартломей Родавский, экономика докторы (PhD)
Adamed Pharma S.A.
Басқарма мүшесі,
бас атқарушы директор

 

 

Вроцлав экономика және бизнес университетінің түлегі, оған 2002 жылы экономика бойынша докторлық дәреже берілді. Бредфорд университетінің жобалық жоспарлау және талдау саласындағы Ұлыбритания үкіметінің стипендиясын алушы, 2005 ж. 2000-2009 жылдары Вроцлав экономика және бизнес

университетінің, сондай-ақ Вроцлав жоғары Банк мектебінің оқытушысы болды.

Тәжірибелі басшы ретінде ол 2003 жылдан бастап фармацевтикалық секторда жұмыс істейді. 2006-2008 жылдары поляк-неміс зерттеулер қауымдастығының (EEIG) басқарушы директоры қызметін атқарды. 2017 жылдан бастап Davipharm Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады. 2018-2020 жылдары Лодзь провинциясының экономикалық кеңесінің мүшесі болды.

Бартломей Родавский фармацевтикалық сектордағы өндірістік-өткізу тізбектері тақырыбына арналған оннан астам мақаланың, сондай-ақ, мынадай есептің авторы болып табылады: PMR институты жариялаған "2008 жылы Польшаның фармацевтикалық секторындағы өндірістік-өткізу тізбегін басқару". Өзінің кәсіби мансабында ол фармацевтикалық секторда, сондай-ақ FMCG (күнделікті сұраныстағы тауарлар), логистика және қызмет көрсету секторларында жобаларды талдаумен, оқытумен және іске асырумен айналысады.

Adamed компаниясында 2009 жылдан бері жұмыс істейді. 2013 жылдан бастап Басқарма кеңесінің мүшесі және бас атқарушы директор болып табылады. Ол өндіріс, сапаны бақылау, логистика және технологияны қоса алғанда, кең мағынада өндірістік-өткізу тізбегін дамыту стратегиясын дайындауға және іске асыруға қатысуға жауапты.

 

Анна
Терлецка

 

 

Басқарма мүшесі, Adamed Pharma S.A.
компаниясының зерттеу және әзірлеу бөлімінің директоры

 

 

Польшаның Гданьск технологиялық университетінің химия факультетінің биотехнология кафедрасын бітірді. Польшаның Варшавасындағы Козьминский университетінің Executive MBA бағдарламасы бойынша дипломының иегері. Польшаның Гданьск қаласындағы WSB университетінің бизнесті басқару және

жобаларды басқару бойынша аспирантура дипломының иегері.

Соңғы 20 жыл ішінде ғылыми зерттеулермен және әзірлемелермен кәсіби түрде айналысқан. 2002 жылдан бастап 2014 жылға дейін ол ZF Polpharma S. A. компаниясында жұмыс істеді, зерттеу және әзірлеу бойынша жобалау тобының үйлестірушісін, заңмен реттеу мәселелері жөніндегі жобаның жетекшісін және талдамалық әзірлемелер бөлімінің басшысын қоса алғанда, бірқатар лауазымдарды атқарды. Сол кезеңде ол бірқатар ұлттық және жаһандық бастамаларға, соның ішінде WZF Polfa Warszawa өнімдеріне арналған тіркеу құжаттамасын үйлестіруге немесе Қазақстанда орналасқан дәрі-дәрмек өндіретін ірі жергілікті зауытта зерттеу және әзірлеу бойынша еуропалық стандарттарды енгізуге жауапты болды.

Ол Adamed Pharma компаниясында 2015 жылдан бастап жұмыс істейді. Бастапқыда ол жалпы зерттеу және әзірлеу жөніндегі директор қызметін атқарды. 2018 жылдан бастап ол әлі зерттеу және әзірлеу жөніндегі директор қызметін атқарды. Ол әлемнің 80-ге жуық нарығында тұжырымдаманы әзірлеу кезеңінен бастап, сатуға рұқсат алуға дейінгі зерттеу және әзірлеу жобаларының толық спектрін басқару арқылы зерттеу және әзірлеу стратегиясын дайындауға және іске асыруға (компанияның өнімдер қоржынын кеңейтуді қоса) басқа тұлғалармен бірге бірлесе жауап береді. Оның лауазымдық міндеттеріне әзірлеу зертханаларының жұмысын басқару (талдаулар жүргізу, органикалық синтез, алдын ала рецептура, рецептура жасау), зерттеу және әзірлеу бойынша тәжірибелік өндіру саласын үйлестіру, сондай-ақ Adamed компаниясы және заңмен реттеу және фармакологиялық қадағалау бөлімі жүргізетін клиникалық зерттеулерге жауапты топтарды басқару кіреді.

2022 жылдың сәуір айынан бастап ол Adamed Pharma S.A. компаниясының басқарма мүшесі болып табылады.

Grzegorz
Chełmicki

 

 

Adamed Pharma S.A.
компаниясында басқарма мүшесі
Бас қаржы директоры

Лондон бизнес мектебінде менеджмент бағытында білім алған. АССА курстары мен Лондон бизнес мектебімен, HEC Paris және Норвегия экономика мектебімен бірлесіп жүзеге асырылатын Варшава технологиялық университетінің МВА бағдарламасы бойынша оқыған.
Adamed Pharma компаниясында 2023

жылдан бері жұмыс істейді.

Компанияға келгенге дейін ол Polpharma Group-та іскерлік операциялар бойынша қаржы директоры қызметін атқарды, сонымен қатар компанияның Басқарма және Қадағалау кеңесінің мүшесі болды. Ол Polpharma компаниясында бизнес операциялары бойынша барлық қаржылық қызметті құру және дамыту үшін жауапты болды. Осы уақыт ішінде ол Polfa Lublin компаниясының қаржы жөніндегі вице-президенті, Herbapol Lublin қадағалау кеңесінің және Polpharma ғылыми қорының мүшесі болды. Сонымен қатар ол өзінің кәсіби мансабында Belvedere Group және SenseMedConcept компанияларында кеңесші болып жұмыс істеді, жүйелерді енгізу және есеп беру стандарттары мен басқару тақталарын құру үшін жауапты болды.

Adamed Pharma компаниясында ол қаржылық бағыт үшін жауап береді, оның міндеттеріне бүкіл ұйым үшін қаржылық стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру кіреді. Басшылықпен және Қадағалау кеңесімен бірлесе отырып, ол Adamed компаниясының Польшада және сыртқы нарықтардағы өсу стратегиясын әзірлейді және жүзеге асырады.